ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZPOZNANIA RYNKU (POWR.03.01.00-00-T214/18)

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Uniwersytet Seniorom - nowatorskie podejście w edukacji osób dorosłych” (numer projektu: POWR.03.01.00-00-T214/18) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18, Uniwersytet Wrocławski ogłasza nabór na edukatorów w ramach usługi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie opracowanego programu nauczania, podręcznika metodycznego do nauki osób starszych, scenariusza zajęć warsztatów w ramach każdej z poniższych kompetencji kluczowej:

1. Kompetencje językowa (poziom podstawowy i zaawansowany)
2. Kompetencje informatyczne (poziom podstawowy i zaawansowany)
3. Kompetencje społeczne i obywatelskie
4. Kompetencje uczenia się

Poniżej znajdą Państwo zapytania ofertowe dotyczące poszczególnych kompetencji wraz ze szczegółową informacją składania ofert.


Pliki do pobrania

zapytanie ofertowe - KOMPETENCJE JĘZYKOWE (POWR.03.01.00-00-T21418).pdf

Rozmiar: 645.57 KB Opublikowano: 2019-09-30 11:38:43

zapytanie ofertowe - KOMPETENCJE INFORMATYCZNE (POWR.03.01.00-00-T21418).pdf

Rozmiar: 645.12 KB Opublikowano: 2019-09-30 11:38:43

zapytanie ofertowe - KOMPETENCJE UCZENIA SIĘ (POWR.03.01.00-00-T21418).pdf

Rozmiar: 645.37 KB Opublikowano: 2019-09-30 11:38:43