ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZPOZNANIA RYNKU

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Uniwersytet Seniorom - nowatorskie podejście w edukacji osób dorosłych” (numer projektu: POWR.03.01.00-00-T214/18) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18, Uniwersytet Wrocławski ogłasza nabór na członków zespołów programowych do opracowania programu nauczania, podręcznika metodycznego do nauki osób starszych, scenariusza zajęć warsztatów wraz załącznikami w ramach każdej z poniższych kompetencji kluczowej:
1. Kompetencje językowa (poziom podstawowy i zaawansowany)
2. Kompetencje informatyczne (poziom podstawowy i zaawansowany)
3. Kompetencje społeczne i obywatelskie
4. Kompetencje uczenia się

Poniżej znajdą Państwo zapytania ofertowe dotyczące poszczególnych kompetencji wraz ze szczegółową informacją nt. składania ofert.


Pliki do pobrania

zapytanie ofertowe - KOMPETENCJE JĘZYKOWE.pdf

Rozmiar: 463.88 KB Opublikowano: 2019-02-20 11:23:07

zapytanie ofertowe - KOMPETENCJE INFORMATYCZNE.pdf

Rozmiar: 463.3 KB Opublikowano: 2019-02-20 11:23:07

zapytanie ofertowe - KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE.pdf

Rozmiar: 463.78 KB Opublikowano: 2019-02-20 11:22:24

zapytanie ofertowe - KOMPETENCJE UCZENIA SIĘ.pdf

Rozmiar: 511.97 KB Opublikowano: 2019-02-20 11:22:24