Zaproszenie na warsztaty organizowane przez Fundacje Wspieramy Seniorów

Forum Wspierajmy Seniorów
15 czerwca przypada Światowy Dzień Osób Starszych, który będzie hucznie obchodzony we Wrocławiu.
Z tej okazji zostanie zorganizowane unikatowe wydarzenie edukacyjne dla seniorów i o seniorach.

Forum Wspierajmy Seniorów zostało zainicjowane przy współpracy Fundacji Wspierajmy Seniorów
i Grupy CasusBTL.
Aby skutecznie leczyć schorzenia wieku starszego, niezbędne są dwa elementy: aktualna wiedza
poparta dużym doświadczeniem lekarzy oraz nieustająca edukacja prozdrowotna seniorów. Dlatego

Forum Wspierajmy Seniorów zostanie zrealizowane w wyjątkowej formule łączącej praktyczne
warsztaty edukacyjne dla seniorów i ich opiekunów oraz konferencję dla lekarzy, którzy w codziennej
praktyce borykają się z problemami zdrowotnymi starszych pacjentów.

Miejsce: Hotel Ibis Styles, plac Konstytucji 3 Maja 3, 50-083 Wrocław
Termin: Warsztaty dla seniorów: 15 czerwca 2018


Warsztaty dla seniorów: 15 czerwca 2018
W pierwszej części odbędą się warsztaty dotyczące znajomości i interpretacji objawów związanych ze stanami zagrożenia życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy w tych sytuacjach. Przedstawione będą zagadnienia dotyczące objawów w stanach zagrożenia życia: podwyższone tętno, wolne tętno, ciśnienie tętnicze wysokie, ciśnienie tętnicze niskie, duszność, ból w klatce piersiowej, nagłe omdlenie, utrata przytomności, zatrzymanie krążenia, objawy udaru, objawy zawału mięśnia sercowego, objawy dekompensacji układu krążenia. Uczestnicy warsztatów będą szkoleni w zakresie właściwego reagowania i udzielania pierwszej pomocy w wyżej wymieniowych sytuacjach, w szczególności zostaną zaznajomieni z prowadzeniem podstawowych czynności reanimacyjnych w sytuacji zatrzymania krążenia z zastosowaniem fantomów. Warsztaty zakresu pierwszej pomocy potrwają około 3 godzin.

W drugiej części odbędą się warsztaty psychologiczne dla seniorów szczególnymi potrzebami osób
starszych oraz warsztaty dotyczące sprawności fizycznej i zespołu kruchości.
Tematyka warsztatów psychologicznych będzie następująca:
• Zaburzenia nastroju u osób w wieku podeszłym, czyli gdy smutek przestaje być emocją,
a staje się chorobą
• Radzenie sobie ze stresem i kryzysy wieku starszego, czyli jak chwycić byka za rogi
i być szczęśliwym w starszym wieku
• Psychodietetyka i psychologia odżywiania, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch!
• Zaburzenia funkcji poznawczych, czyli jak zachować pamięć i sprawność mentalną
w starszym wieku
Podczas warsztatów dotyczących zespołu kruchości i sprawności osób starszych zostanie przedstawiona koncepcja zespołu kruchości, jego znaczenie dla zdrowia i sprawności osób starszych oraz w części praktycznej zostaną wykonane pomiary sprawności, mobilności, siły mięśniowej i składu ciała wśród uczestniczących w warsztatach seniorów.
Warsztaty psychologiczne i te dotyczące zespołu kruchości będą odbywać się w dwóch turach, dlatego też każdy senior, uczestnik 1 Forum Wspierajmy Seniorów, będzie mógł wybrać dwa spośród pięciu szczególnie interesujących go warsztatów. Czas trwania jednego warsztatu planowany jest na około 1,5 godziny.


Pliki do pobrania

Broszura Fundacji Wspieramy Seniorów.pdf

Rozmiar: 6.94 MB Opublikowano: 2018-05-22 08:09:20

Informacje dot Warsztatu - Fundacja Wspieramy Seniorów.pdf

Rozmiar: 1.42 MB Opublikowano: 2018-05-22 08:09:20