ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE - MAM PRAWA I NIE ZAWAHAM SIĘ ICH UŻYĆ

SZKOLENIE MAM PRAWA I NIE ZAWAHAM SIĘ ICH UŻYĆ
Stowarzyszenie Euro-Concret, w ramach zadania publicznego „Upowszechnienie i ochrona praw konsumentów”, realizuje projekt pt.”„Mam prawa i nie zawaham się ich użyć” – zajęcia dla seniorów z terenu aglomeracji wrocławskiej i katowickiej.

TERMIN SPOTKANIA: 9 LISTOPADA BR. GODZ. 12:00-13:30, AULA UTW

W ramach projektu odbędzie się BEZPŁATNE szkolenie dla seniorów z zakresie ochrony praw konsumentów. Podczas spotkania poruszana jest tematyka nieuczciwych praktyk, technik manipulacyjnych itp. stosowanych na różnego rodzaju spotkaniach sprzedażowych, pokazach, prezentacjach przez nieuczciwe firmy, które bazują na uczciwości, ufności, otwartości, szczerości osób starszych i w sposób cyniczny naciągają seniorów na zakup zbędnych przedmiotów czy usług. Opowiadamy o tym, jak nie dać się nabrać na zakup „cudownych” garnków, pościeli, leków, sprzętu medycznego itp. Ostrzegamy i uczymy jak nie paść ofiarą oszustów, jak nie dać się okraść np. metodą na wnuczka, policjanta itp.; jak nie dać się nabrać na niższe rachunki za prąd, gaz czy telefon. Pokazujemy i ostrzegamy przez różnego rodzaju technikami manipulacyjnymi, którymi posługują się oszuści, nieuczciwi akwizytorzy czy fałszywi ankieterzy.

Na szkoleniu dowiedzieć się będzie można także co zrobić i gdzie szukać pomocy, w przypadku, podpisania nieuczciwej, niekorzystnej umowy na zakup produktów czy usług.

Obszar tematyczny w ramach zajęć dla seniorów obejmuje:

1. Podstawowe prawa konsumenta

2. Zagrożenia finansowe związane z kupnem polisolokat, kredytów w obcej walucie i obligacji korporacyjnych

3. Podstawowe aspekty prawa umów – praktyczne wskazówki,

4. Jak reklamować towary czyli omówienie gwarancji i rękojmi,

5. Umowy zawierane na odległość – co należy wiedzieć,

6. Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, a nieuczciwe praktyki podczas pokazów, przy sprzedaży usług telekomunikacyjnych, prądu, gazu itp.

7. Zwrócenie uwagi na zagrożenia jakie mogą spotkać członków rodzin młodzieży szczególnie konsumentów-seniorów.

Spotkania z seniorami prowadzą wykwalifikowani prawnicy, na co dzień w swojej pracy stykający się z problemami osób starszych w zakresie praw konsumenckich i udzielający pomocy osobom poszkodowanym.