ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE OPŁATKOW 20.12.2019 godz.9.15

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim na SPOTKANIE OPŁATKOWE dnia 20 grudnia 2019 r. o godzinie 9.15
w Narodowym Forum Muzyki, sala Głowna i Foryer -3, pl. Wolności *********************************************************************************************************
W programie Spotkania :
- Powitanie gości i składanie świątecznych życzeń
- Koncert „ Przyjaciel Chopina” NFM Filharmonia Wrocławska
- Koncert Chóru” Sursum Corda” UTW w UWr
- Opłatek i wspólne śpiewanie kolęd ************************************************************************************************
Wejściówki do odbioru przez Słuchaczy UTW będą w przyszłym tygodniu
u dyżurnych. Informacja w dniu 9.12.2019 r.

Wydarzenia