Zaproszenie na Dzień Seniora ZUS - 26.10.2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że pod patronatem Głosu Seniora organizowany jest Dzień Seniora – ZUS dla seniorów. Informacje od organizatorów poniżej:


Już po raz kolejny – dla seniorów i z seniorami – organizowany jest w całej Polsce Dzień Seniora. Akcję przygotowuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tegoroczna edycja odbędzie się 26 października pod hasłem „Aktywnie i bezpiecznie”.

Akcja ma na celu aktywizację seniorów i popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych wśród osób starszych.

Podczas „Dnia Seniora” zainteresowani uzyskają informacje z zakresu m.in. świadczeń z ubezpieczeń społecznych a dzięki przygotowanym wydarzeniom – spędzą aktywnie czas.

Jak co roku wydarzenia w ramach „Dnia Seniora” organizowane są w całym kraju. Seniorzy mogą korzystać także z porad udzielanych przez ekspertów:

· Narodowego Funduszu Zdrowia

· Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

· Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

· Policji

· specjalistów z urzędów miast i gmin.

Dodatkowo odbędą się też wykłady i prelekcje. Organizatorzy zapewniają także atrakcje aktywizujące seniorów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.Na potrzeby akcji został wydany kolejny numer magazynu „ZUS dla Seniora”, który zawiera ważne informacje dla osób starszych.

Współorganizator: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oficjalni partnerzy: Policja, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Partner medialny: Głos Seniora