Zaproszenie - Kongres Economy of a Water City (Miasto - Woda - Jakość Życia) 2019

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów przekazujemy zaproszenie do udziału w międzynarodowym kongresie „Economy of a Water City”, który odbędzie się 3 i 4 października 2019 r. we Wrocławiu.

W Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia spotkają się specjaliści będą rozmawiać o możliwościach wykorzystania zasobów wodnych w miastach oraz ich wpływie na jakość życia mieszkańców.

Tematem kongresu będzie szeroko rozumiana ekonomia miast wodnych. Miasta wodne traktują wodę, jako ważną składową swego rozwoju - nie tylko jako surowiec, ale także jako element krajobrazu, kultury i gospodarki. Stąd hasło WODA – MIASTO – JAKOŚĆ ŻYCIA.

Wydarzenie jest całkowicie bezpłatne dla seniorów oraz osób towarzyszących (wymagana jest jedynie rejestracja poprzez stronę internetową: https://watercity.conrego.pl/). Organizatorzy zapewniają ciekawe panele tematyczne oraz gwarantują smaczny lunch jak i liczne przerwy kawowe. Każdy z uczestników otrzyma również materiały konferencyjne. Na kongresie będzie można spotkać wielu ekspertów jak i prezydentów polskich miast.

Pełen program wydarzenia i lista prelegentów dostępna jest na stronie www.watercity.com.pl.

Program

Kongres skupi się na całości relacji zachodzących między środowiskiem wodnym i środowiskiem miejskim. Ambitnym celem jest wskazanie ścieżek niwelujących lub likwidujących negatywne efekty wzajemnych oddziaływań obu środowisk. Konieczna będzie więc analiza wskazująca złożoność środowiskowych aspektów gospodarki wodnej. Musi ona uwzględniać systemy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, brać pod uwagę zagrożenia dla źródeł wody, zagrożenia niszczycielską siłą żywiołu, możliwości transportu rzecznego, czy ryzyko suszy.

Dlatego podjęte zostaną szczegółowe rozważania opisujące relację wejścia-wyjścia. Zostanie przeprowadzona inwentaryzacja czynników wpływających na to, jak miasto zarządza i jak może zarządzać środowiskiem wodnym. Powiązane zostaną ze sobą jakość życia w mieście z danymi o wielkości zużycia wody, ilością ścieków oraz z ryzykiem zanieczyszczenia wód podziemnych, jezior, rzek i potoków.

Przywołany zostanie transport rzeczny i jego wpływ na środowisko oraz ograniczenia, jakie stawia środowisko przed tą formą przewozów. Dotknięty zostanie też kompleks zjawisk związanych z logistyką zaopatrzenia i dystrybucji.
Kongres będzie też okazją do wszechstronnej debaty o problemach ekologicznych wpływających na jakość życia, planowaniu przestrzennym uwzględniającym środowisko wodne, oraz o tym, jak zużycie wody wpływa na rynek.


Galeria zdjęć


Pliki do pobrania

Program Kongresu Water city.pdf

Rozmiar: 915.73 KB Opublikowano: 2019-09-25 13:28:48