Zaproszenie Grupy Biesiadnej Wspomnień Czar

GRUPA BIESIADNA
„Wspomnień czar”

zaprasza

na program słowno-muzyczny „Wspomnienia o Lwowie i Wilnie”

w którym będziemy mówić i śpiewać o kresach wschodnich.
Program przedstawimy w dniu 11/04/2019 (czwartek) o godz. 14.00 w Auli UTW.

Wydarzenia