Zaproszenie do udziału w badaniu

Drodzy Słuchacze🤗,
zwróciła się do nas/do Państwa z prośbą pani dr inż. Sylwia Badowska z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego o wzięcie udziału w badaniu, które wraz z zespołem pracowników naukowo-badawczych realizuje w ramach projektu "Seniorzy wobec dobroczynności". Jak pisze Pani Sylwia:
"Jego celem jest ocena zaangażowania seniorów w dobroczynność.
Częścią tego projektu jest przeprowadzenie badań sondażowych wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Badanie ankietowe seniorów ma charakter anonimowy i dobrowolny.
Wyniki badań posłużą przygotowaniu i opracowaniu rekomendacji w zakresie kierunków rozwoju polityki senioralnej na rzecz inkluzji osób dojrzałych we wsparcie potrzebującym."

Aby wziąć udział w badaniu wystarczy skopiować poniższy link i w stawić go do paska wyszukiwarki (na górze ekranu), następnie kliknąć Enter i link i dalej już Państwa pokieruje.

Badanie ankietowe: https://e-badania.edu.pl/UG/index.php/253553?lang=pl