Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie: Kształcenie seniorów w społeczeństwie cyfrowym

Informacja o projekcie :
„Senior’s learning In the Digital Society” skrót „ SeLiD” Erasmus+
/Kształcenie seniorów w społeczeństwie cyfrowym/

Projekt finansowany jest przez Unie Eurepejską „ Erasmus+“

Koordynatorem projektu jest przewodnicząca EFOS-u/ Europejska Federacja Starszych Studiujących/ , i równocześnie kierownik UTW w Bratysławie, Pani dr Nadeżda Hrapkova

W projekcie biorą udział następujące Uniwersytety Trzeciego Wieku : UTW w Bratysławie/ Słowacja UTW w Dreźnie, Magdeburgu i Chemnitz/ Niemcy/
UTW w Alicante/ Hiszpania/ UTW w Uppsala / Szwecja/ UTW w Brnie / Republika Czech/ UTW w UWr Wrocław / Polska/

Kierownikiem projektu w naszym UTW jest Anna Gozdowski/ słuchaczka UTW/ a stroną techniczną projektu / program, szkolenia / kierują : Zbigniew Błaszczyk, Teresa Kaufman, Bożena Bugajska/ słuchacze naszego UTW .

Cel projektu
Projekt ma na celu nauczenie lub uzupełnienie wiedzy seniorów w poznaniu, używaniu i funkcjonowaniu urządzeń cyfrowych, które coraz częściej stają się nieodzowne w codziennym życiu ludzi starszych , aby bez obaw zgodnie z potrzebami stosować te nowe urządzenia z życiu codziennym i dobrze funkcjonować w społeczeństwie cyfrowym jak np.;
Komunikacja z urzędami Używanie i obsługa urządzeń domowych Komunikacja z rodziną i znajomi Komunikacja w systemie zdrowotnym/np.; on-line rejestracja, wyniki badań, e-recepty/ Bezpieczeństwo w sieci

Nasz plan polega na:
1. Wyszkoleniu edukatorów/ słuchaczy naszego UTW którzy są już biegli lub dobrze znający urządzenia cyfrowe/ takie jak laptop, smartphon, internet/
2 . Motywacja edukatorów do rozpowszechniania i przekazywania wiedzy dalej innym słuchaczom naszego UTW którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie urządzeń cyfrowych.

Chętnych do wzięcia udziału jako edukatorzy i jako uczący się w naszym programie SeLiD Erasmus+ proszę o zgłaszanie się u Dyżurnych UTW najpóźniej do 20.01.2020.

Słuchaczka UTW Anna Gozdowski