koniec 211 getid: zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie-edukacyjnym-logaset!-korzystanie-ze-smartfonow