Zapisy do UTW

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 została zakończona.
Informacja o rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 pojawi się w lipcu 2023 r.

O Uniwersytecie Trzeciego Wieku:

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim to placówka propagująca wartościowy sposób życia wśród seniorów (emerytów i rencistów), umożliwiając uzupełnianie lub aktualizowanie wiedzy, poznawanie współczesnych osiągnięć nauki. Sprzyja koleżeńskim kontaktom. Daje wsparcie, nobilituje, włącza do pracy na rzecz drugiego człowieka. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i cywilizacyjnemu.

Działalność edukacyjna i kulturalna UTW obejmuje:
* aktywizację intelektualną Słuchaczy (wykłady audytoryjne, wykłady otwarte, wykładowe cykle tematyczne, spotkania z osobami znaczącymi w życiu kulturalnym i społecznym miasta Wrocławia);

* aktywizację kulturalną Słuchaczy (spotkania z kulturą, ze sztuką, Chór Sursum Corda, Teatrzyk Poezji, Grupa Biesiadna Wspomnień Czar, Kabaret UTWjacy, Zespół Muzyczno-Poetycki ART, warsztaty taneczne, warsztaty teatralne);

* aktywizację fizyczną Słuchaczy (gimnastyki ogólnousprawniające, joga kręgosłupa, nordic walking, zajęcia ruchowe metodą Feldenkraisa, turystyka);

* edukację w zakresie języków obcych (lektoraty);

* upowszechnianie technologii informatycznej: obsługa komputera, korzystanie z Internetu, obsługa smartfonów;

* działania edukacyjne podejmowane przez studentów pedagogiki na rzecz Słuchaczy UTW (warsztaty, projekty);

* inspirowanie twórczości Słuchaczy i możliwość jej zaprezentowania w Kurierze UTW.

Zapraszamy!Pliki do pobrania

Rozmiar: 119.59 KB Opublikowano: 2022-09-02 15:41:22