Zaliczenie I semestru w UTW w UWr

Szanowni Państwo! Słuchacze I roku UTW w UWR!
Zgodnie z ustaleniami przekazuje informację nt. zaliczenia I semestru w UTW w UWR.
• „Spotkanie zaliczeniowe” odbędzie się w poniedziałek 18.03.2019 r. po wykładzie audytoryjnym, w Auli na II piętrze.
• W ramach zaliczenia proszę o indywidualne opracowanie jednego z czterech podanych poniżej tematów (w oparciu o wykłady, własne lektury i refleksje):
1) Od czego zależy jakość życia w późnej dorosłości?
2) Problemy, kryzysy i stres w późnej dorosłości – jak sobie z nimi radzić?
3) „Ja i inni” - rola i znaczenie innych ludzi w podnoszeniu jakości życia osób 60+ .
4) Rola UTW w kształtowaniu jakości życia.

• 18.03.2019r. proszę o opisanie wybranego zagadnienia na jednej kartce formatu A4,w czasie max. 60 min.
Uwaga! 8.04.2019r. w poniedziałek po wykładzie audytoryjnym zaplanowany został dodatkowy termin dla Słuchaczy, którzy nie będą obecni 18.03.2019.

Życzę powodzenia i serdecznie pozdrawiam!
Bogna Bartosz

Wydarzenia