koniec 211 getid: zakonczenie-roku-akademickiego-2019/2020-w-uniwersytecie-trzeciego-wieku-w-uniwersytecie-wroclawskim.-wroclaw-25-maja-2020r