Zakończenie roku akademickiego 2017/2018

Zakończenie roku akademickiego 2017/2018
21.05.2018

Tradycyjnie, w sali im. prof. Andrzeja Mycielskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. odbyło się uroczyste zakończenie roku ak. 2017/2018.
I tradycyjnie, jak w każdy poniedziałek, na początku spotkania były komunikaty zaanonsowane przez dr Bognę Bartosz:
1. Dr Jacek Gulanowski zaprosił słuchaczy do udziału w projekcie edukacyjnym LoGaSET! - korzystanie ze smartfonów. W ramach projektu będzie można zaznajomić się z praktycznymi aplikacjami, z których można korzystać w nowoczesnych telefonach komórkowych.
2. Mgr Diana Frontkiewicz z Fundacji Wspierajmy Seniorów zaprosiła słuchaczy na wydarzenia Forum Wspierajmy Seniorów, zainicjowane przy współpracy z Fundacją. W ramach Forum odbędą się warsztaty edukacyjne na temat rozpoznawania stanów zagrożenia życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy w tych sytuacjach a także warsztaty psychologiczne oraz dotyczące sprawności fizycznej.

Dr Bogna Bartosz otworzyła uroczystość i zaprosiła na podium nasz Chór Sursum Corda, który pod batutą mgr Beaty Krzenciessy zaśpiewał hymn Gaude Mater Polonia.

Następnie dr Bogna Bartosz powitała przybyłych gości:
prof. dr hab. Krzysztofa Cacha, Prorektora ds. Nauczania UWr.,
dr Walentynę Wnuk, przewodniczącą Rady Naukowej UTW w UWr oraz członkinie Rady Naukowej prof. dr hab. Marię Straś-Romanowską i doc. dr Grażynę Dąbrowską, pana Jerzego Michalaka członka Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
panią Monikę Sochacką, zastępcę dyrektora Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miasta, panią Ewę Maćków z Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i pana Jerzego Sypułę, dyrektora Wydziału,
prof. dr. hab. Pawła Borszowskiego prodziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.,
prof. dr. hab. Ryszarda Bartoszewicza, Prorektora ds. Nauczania Akademii Wychowania Fizycznego,
panią Wiolettę Szkudlarek z Medi-system na Dyrekcyjnej,
panią mgr Joannę Sinicką, Dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 90,
panią mgr Jolantę Sawicką, Dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 93,
panią Renatę Berdowicz z biura poselskiego pani poseł Aldony Młyńczak, panią Lindę Matus Redaktor naczelną i wydawcę Gazety Senior
oraz słuchaczy i zaprzyjaźnionych studentów, i zaprosiła ich do zabrania głosu.


Pan Jerzy Michalak wskazał na „Nieregularnik” (Kurier UTW)
jako ważny przykład aktywności słuchaczy. Przyznał, że jego teściowa również należy do naszego grona. Złożył też słuchaczom życzenia dobrych wrażeń w czasie aktywnych wakacji.

Pan profesor Ryszard Cach wspomniał niedawno minione wydarzenie jakim były I Drzwi Otwarte naszego UTW. Wyróżnił wystawę prac Sekcji Rękodzieła. Przytoczył badania, z których wynika, że więcej dziewcząt niż chłopców podejmuje studia i więcej dziewcząt niż chłopców je kończy. W UTW dysproporcja ta jest jeszcze większa. Przyczyny tego upatruje (zgodnie z sugestią zawartą w artykule Ewy Woydyłło) w większej otwartości kobiet wobec ludzi i wobec wyjścia do ludzi. Zastanawiał się również nad przyszłością UTW w świetle zapowiadanych zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym.

Pani dr Walentyna Wnuk w imieniu własnym i Rady Naukowej usprawiedliwiła nieobecność prof. dr hab. Wandy Lubczyńskiej-Kowalskiej i prof. dr hab. Zofii Hasińskiej. W nawiązaniu do ostatniej części wypowiedzi prof. K. Cacha przypomniała swoje sprzed lat bezskuteczne starania o zamieszczenie w ustawie zapisu aby każda wyższa uczelnia mogła powołać UTW. Zachęciła słuchaczy do ciągłego rozwijania się, dbania o zdrowie ale i o przyjaźnie. Na koniec wspomniała księdza profesora Franciszka Głoda naszego wieloletniego przewodnika duchowego.

A potem Chór pięknie zaśpiewał kilka piosenek, wśród których nie wszystkie są powszechnie znane. Występ zakończył się wspólnym odśpiewaniem Ody do radości, hymnu Unii Europejskiej.

Nadszedł czas na podsumowanie pracy UTW w kończącym się roku akademickim. Jerzy Sosnowski przewodniczący Zarządu przedstawił w wielkim skrócie działalność sekcji, klubów i zespołów, wskazując na najważniejsze działania i osiągnięcia. Tekst sprawozdania zamieszczony będzie na stronie UTW.

Dr Bogna Bartosz powiedziała, że jako Kierownik UTW jest odpowiedzialna za działalność naukową oraz edukacyjną i dokonała jej podsumowania. W obecnym roku akademickim odbyło się 130 wykładów, w tym wykłady audytoryjne, wykładowe cykle tematyczne i wykłady otwarte. Zaproszono wybitnych naukowców z wielu dyscyplin naukowych takich jak: nauki medyczne, biologia, biotechnologia, fizyka, filologia klasyczna, historia i historia sztuki, nauki o sporcie, nauki społeczne. Zrealizowano ponad dwa tysiące godzin dydaktycznych, w tym wiele godzin warsztatów komputerowych i lektoratów. Zapewniła, że wspólnie z Radą Naukową stara się odpowiadać na potrzeby słuchaczy. Podkreśliła, że reprezentując Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie jesteśmy wzorem dla innych a to zobowiązuje. Uczymy się również współpracy międzypokoleniowej i przyjmujemy studentów pedagogiki na praktyki i staże.

Studenci praktykanci zostali zaproszeni na podium, aby podzielili się swoimi spostrzeżeniami. Mateusz pomagał w prowadzeniu warsztatów komputerowych i jak przyznał, nauczył się cierpliwości (co wzbudziło wśród słuchaczy śmiech pełen zrozumienia) i tego, w jaki sposób uczą się seniorzy. Wszyscy przyznawali, że na początku mieli pewne obawy, które zniknęły kiedy przekonali się, że starsi ludzie chcą się uczyć, są pełni zapału, życzliwości wobec prowadzących zajęcia. Jedna z dziewcząt powiedziała, że dowiedziała się, jak należy samej się uczyć i jak uczyć osoby starsze. Wszyscy twierdzili, że nauczyli się prowadzić zajęcia dla osób starszych. Słuchacze oklaskami podziękowali studentom.

Kolejnym punktem programu był występ Orkiestry Dętej KWP we Wrocławiu, często goszczącej na uroczystościach UTW i zawsze gorąco oklaskiwanej.

Spotkanie zakończono wspólnym odśpiewaniem hymnu UTW.


Notowała Wanda Paszke