Warsztaty Klanza

Celem zajęć jest wyzwalanie aktywności własnej i zbiorowej uczestników, dobre relacje w grupie, wytwarzanie atmosfery wzajemnego poszanowania.
Metody : zabawy rozluźniające i odprężające, likwidujące napięcia mięśni i napięcia psychiczne. W zajęciach wykorzystuje się ruch, taniec i gest przy dźwiękach muzyki.