Wykłady

Ciekawe wykłady, które pozwalają na nieustanne poszerzanie wiedzy

Czytaj dalej

Warsztaty i seminaria

Warsztaty i seminaria pozwalają na wszechstronny rozwój umiejętności słuchaczy

Czytaj dalej

Lektoraty

Rozwijanie umiejętności językowych na lektoratach prowadzonych przez wykładowców i słuchaczy UTW

Czytaj dalej

Sekcje, Kluby

Sekcje i kluby prowadzone przez słuchaczy UTW

Czytaj dalej