Zespół Łączenia Pokoleń

Zadaniem Zespołu Łączenie Pokoleń jest organizowanie oraz włączanie się do organizowanych przez dwie szkoły podstawowe działań integracyjnych.
W ramach cyklu „Spotkanie pokoleń” odbywają się z udziałem nauczycieli, dzieci i słuchaczy UTW warsztaty o różnorodnej tematyce ukierunkowanej przede wszystkim na komunikację i tolerancję (piękno różnorodności, zegar stereotypów, poznać siebie by zrozumieć innych), na rodzinę i autorytety, warsztaty edukacyjne (trening pamięci, szkoła dawniej i dziś, wykonywanie ozdób świątecznych).
Seniorzy uczestniczą w życiu szkół poprzez:
udział w lekcjach historii, religii, języka polskiego, zajęciach komputerowych,
udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
wspólne świętowanie z okazji rocznic państwowych,
udział w apelach i obchodach jubileuszowych,
uczestniczenie w inauguracjach i zakończeniach roku szkolnego,
spotkania z okazji dni babci i dziadka, dziecka, wiosny,
spotkania świąteczne – wielkanocne i bożonarodzeniowe.
Dzieci uczestniczą w uroczystościach UTW prezentując na scenie inscenizacje i inne występy artystyczne związane z świętami państwowymi, dniem wiosny czy świętem majowym.
Wartości jakie z tych spotkań wynoszą dzieci to otwarcie się na nawiązanie bliższych relacji z osobami starszymi, a co za tym idzie, odrzucenie stereotypów w ich postrzeganiu. To także docenienie doświadczeń i wiedzy starszych ludzi. To również wzmocnienie poczucia własnej kompetencji i możliwości.
Dla naszych słuchaczy czas poświęcony dzieciom to czas spędzony w miłej, przyjaznej atmosferze, to możliwość podzielenia się swoimi umiejętnościami i wiedzą. To czas, kiedy czujemy, że jesteśmy komuś bardzo potrzebni.
Zespół nie jest zamknięty i koordynując spotkania z uczniami zaprasza do współpracy koleżanki i kolegów (zależnie od potrzeb zgłaszanych przez szkoły) z Sekcji Rękodzieła, chętnych na zajęcia komputerowe, uczestniczących w lektoracie z języka angielskiego do jury w konkursach, osoby chętne do wspólnego śpiewania i osoby, które mogą przekazać dzieciom swoje doświadczenia.