Sekcja Medyczna

Celem sekcji jest podnoszenie i aktualizowanie wśród słuchaczy UTW wiedzy z zakresu postaw i zachowań prozdrowotnych. Realizowana jest różnorodna tematyka, prowadzona przez fachowych pracowników zawodów medycznych – słuchaczy UTW i zaproszonych specjalistów, w formie wykładów, pokazów, instruktażu, ćwiczeń, dyskusji i konsultacji indywidualnych.
Zgodnie z planem pracy sekcji w I półroczu zrealizowano tematy takie jak:

Rak sutka – Zbigniew Piechocki, lekarz specjalista ginekolog-położnik.
Najważniejsze fakty o HIV i AIDS w kraju i na świecie- mgr Alicja Nowak.
Suplementy diety i ich rola dla organizmu – prof. dr hab. Piotr Tomasik.
Badania profilaktyczne celem wczesnego wykrycia nowotworów piersi i szyjki macicy – mgr Jolanta Kotowska, kierownik Ośrodka Programów Profilaktycznych Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.
Pierwsza pomoc przedlekarska – ratownicy medyczni zarządu wojewódzkiego Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu.
Udzielanie odpowiedzi na pytania zgłoszone do skrzynki pytań.

W grudniu b.r. i styczniu odbędą się:

Druga część zajęć z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – pokaz i ćwiczenia na fantomie poprowadzą ratownicy PCK.
Jak leczyli się ludzie w Kazachstanie –słuchaczka UTW
Zaćma – Zbigniew Piechocki.
Dyskusja na tematy przedstawiane na wykładach, udzielanie odpowiedzi na pytania słuchaczy z zakresu nadciśnienia tętniczego, podologii, rehabilitacji kręgosłupa, specjalistycznych usług medycznych.