Sekcja Kultury Fizycznej

Sekcja liczy 11 osób.
Jej zadaniem jest informacja i organizacja zajęć ruchowych oraz edukacja poprzez seminarium „Kultura fizyczna w życiu osób starszych”.
Dla słuchaczy UTW sekcja przygotowuje komunikaty o zapisach na gimnastyki rehabilitacyjne, ogólnousprawniające, basen, taichi, zawody sportowe i inne zajęcia organizowane w trakcie semestru. Sekcja sporządza listy na poszczególne zajęcia i dostarcza je osobom prowadzącym. Opracowała też regulamin zajęć ruchowych.
Spotkania sekcji odbywają się raz w miesiącu.