Klub Miłośników Sztuki

Klub ma na celu rozpowszechnianie wśród słuchaczy UTW informacji o ciekawszych wydarzeniach z dziedziny sztuki, przede wszystkim sztuki plastycznej, na terenie Wrocławia oraz organizowanie grupowych wyjść na wystawy.

Zwiedzanie przeważnie odbywa się z przewodnikiem - kuratorem wystawy lub innym pracownikiem muzeum. Rocznie zwiedzamy przeciętnie 10 wystaw.
Ponadto prowadzimy działalność informacyjną o innych aktualnie odbywających się ekspozycjach, na które nie organizujemy wyjść zbiorowych, oraz o prelekcjach wygłaszanych w placówkach muzealnych. Informacje te zamieszczamy na tablicy KMS w korytarzu UTW oraz podajemy na comiesięcznych zebraniach Klubu.