Sekcja bryżdzowa

Trenerem sekcji jest pani Katarzyna Dufrat, młodzieżowa mistrzyni świata gry w brydża, aktualnie członkini kadry Polski kobiet.

Czytaj dalej

Sekcja Kultury Fizycznej

Dla słuchaczy UTW sekcja przygotowuje komunikaty o zapisach na gimnastyki rehabilitacyjne, ogólnousprawniające, basen, taichi, zawody sportowe i inne zajęcia organizowane w trakcie semestru.

Czytaj dalej

Sekcja Medyczna

Celem sekcji jest podnoszenie i aktualizowanie wśród słuchaczy UTW wiedzy z zakresu postaw i zachowań prozdrowotnych. Realizowana jest różnorodna tematyka.

Czytaj dalej

Sekcja Organizacyjno-Integracyjna

Sekcja pomaga w przygotowywaniu uroczystości UTW, wizyt studyjnych, przyjmowaniu gości, organizacji konferencji.

Czytaj dalej

Klub Miłośników Sztuki

Klub ma na celu rozpowszechnianie wśród słuchaczy UTW informacji o ciekawszych wydarzeniach z dziedziny sztuki, przede wszystkim sztuki plastycznej, na terenie Wrocławia oraz organizowanie grupowych wyjść na wystawy.

Czytaj dalej

Sekcja Wzajemnej Pomocy

Celem działania sekcji jest niesienie pomocy słuchaczom UTW i wyjście z wolontariatem na zewnątrz. Spotkania członków sekcji odbywają się dwa razy w miesiącu.

Czytaj dalej

Sekcja fotograficzna

Nasza Sekcja to amatorzy – pasjonaci fotografii, którzy chcą zatrzymać w kadrze czas, piękne chwile, piękne widoki itp.

Czytaj dalej

Sekcja Turystyczna

Celem działania sekcji jest pogłębianie wiedzy słuchaczy w zakresie historii, geografii, botaniki, czy architektury oraz rozwijanie pasji poznawania otaczającego nas świata a tym samym naszej osobowości jako ludzi ciekawych wszystkiego.

Czytaj dalej

Sekcja Żeglarska

Podstawowym celem jej działalności jest utrzymanie sprawności fizycznej członków i turystyka - zwiedzanie ciekawych miejsc z wykorzystywaniem jachtu jako środka transportu.

Czytaj dalej

Sekcja rękodzieła

Sekcję założono w 1977 roku pod nazwą Sekcja Haftu, następnie rozszerzono nazwę na Sekcja Haftu i Koronki.

Czytaj dalej

Zespół Łączenia Pokoleń

Zadaniem Zespołu Łączenie Pokoleń jest organizowanie oraz włączanie się do organizowanych przez dwie szkoły podstawowe działań integracyjnych.

Czytaj dalej

Sekcja kultury

Komisja kulturalna ma w swoim programie głównie promowanie ciekawych wydarzeń kulturalnych oraz organizowanie i zamawianie biletów ulgowych oraz wejść bezpłatnych na koncerty i spektakle.

Czytaj dalej