Zajęcia

Uniwersytet Trzeciego Wieku w UWr. to placówka propagująca wśród emerytów i rencistów wartościowy sposób życia, umożliwiając uzupełnianie czy aktualizowanie wiedzy, poznawanie współczesnych osiągnięć nauki, sprzyja koleżeńskim kontaktom. Daje wsparcie, nobilituje, włącza do pracy na rzecz drugiego człowieka.

I. Działalność edukacyjna i kulturowa UTW w zakresie:

 • aktywizacji intelektualnej Słuchaczy ( wykłady audytoryjne, wykłady otwarte, seminaria, moduły, spotkania z osobami znaczącymi w życiu kulturalnym i społecznym miasta Wrocławia),
 • aktywizacji kulturalnej Słuchaczy ( spotkania ze Sztuką, Chór, Teatrzyk Poezji, Kabaret, warsztaty malarskie, warsztaty taneczne),
 • aktywizacji fizycznej Słuchaczy ( gimnastyka rehabilitacyjna, ogólno-ruchowa, szkoła pleców, gimnastyka mózgu, pływanie, turystyka),
 • edukacji w zakresie języków obcych (lektoraty ),
 • inspirowanie twórczości Słuchaczy i możliwość jej zaprezentowania w Kurierze UTW


II. Działanie UTW na zewnątrz, na rzecz innych:

 • przekazywanie przez Słuchaczy wiedzy prezentowanej w UTW rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom,
 • współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami, które zainteresowane są sytuacją ludzi starszych,
 • współpraca z dziećmi i młodzieżą w ramach integracji międzypokoleniowej,
 • organizowanie pomocy obecnym i byłym Słuchaczom UTW, zwłaszcza chorym i niepełnosprawnym,
 • utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami domów pomocy społecznej,
 • pomoc organizacyjna i metodyczna nowopowstającym UTW,
 • współpraca z osobami badającymi problemy ludzi starszych w ramach prac doktorskich, magisterskich, licencjackich,
 • organizowanie wspólnie ze Studentami Pedagogiki i Psychologii konferencji naukowych,
 • prowadzenie punktu doradztwa dla Słuchaczy w zakresie porad prawnych, ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej,
 • współpraca z Akademią Seniora w Dreźnie i UTW we Lwowie oraz z EFOS Europejską Federacją Starszych Studiujących.