Konferencja podsumowująca projekt "UTW: Uczyć – Tworzyć- Wspierać"

Projekt: „UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać” uzyskał dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego p.n. „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” w 2017 roku.

Czytaj dalej

Konferencja „Profilaktyka procesów otępiennych” 22 listopada 2017 r.

W ramach projektu „60 plusów Aktywności Seniora” w dniu 22 listopada 2017 r. odbyła się Konferencja „Profilaktyka procesów otępiennych” zorganizowana przez Fundację Atena z Oławy we współpracy z Departamentem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD), Dolnośląskim Zespołem Delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, UTW w Uniwersytecie Wrocławskim, Świdnickim UTW z Federacji UTW we Wrocławiu i Stowarzyszeniem Dolnośląscy Seniorzy.

Czytaj dalej

WAŻNE! Odwołany wykład audytoryjny dnia 20 listopada 2017 r.

Szanowni Słuchacze! Informujemy, iż z przyczyn niezależnych wykład audytoryjny w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 12:00 został ODWOŁANY.

Czytaj dalej

III Sesja Plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 01.10.2017 r.

III Sesja OPS odbyła się w Audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych obchodzonym corocznie 1 października, ustanowionym 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Czytaj dalej

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 - relacja

Dnia 9 października 2017r. godzina 12:00, w sali wykładowej im. prof. A. Mycielskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zgromadzili się Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w UWr, wśród nich 93 Słuchaczy I roku.

Czytaj dalej

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Serdecznie zapraszamy wszystkich Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zaproszonych gości na Inaugurację roku akademickiego 2017/2018.

Czytaj dalej

Lista osób przyjętych na rok akademicki 2017/2018

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z listą osób, które po złożeniu podania i odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, zostały przyjęte do grona Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim na rok akademicki 2017/2018.

Czytaj dalej

Terminy rozmów z kandydatami na Słuchaczy na rok akademicki 2017/2018

Szanowni kandydaci na Słuchaczy UTW UWr, zapraszamy do zapoznania się z terminami rozmów z Komisją. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym poniżej pliku.

Czytaj dalej

MY na XX Dolnośląskim Festiwalu Nauki

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim w ramach XX jubileuszowej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (wrzesień 2017).

Czytaj dalej

Podziękowania dla Kręgu Dyskursywnego OKNO od Słuchaczy Studiów Podyplomowych z Psychogerontologii

Czytaj dalej