Forum Samorządów Wrocławskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Dnia 26 maja 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządów wrocławskich uniwersytetów trzeciego wieku, które podpisały „Porozumienie Pełnomocników Rektorów Uczelni Wyższych Miasta Wrocławia ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Czytaj dalej

Już za nami zakończenie roku akademickiego 2016/2017!

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w UWr odbyło się 22 maja 2017r. w obecności przedstawicieli Sejmu RP, władz samorządowych, władz uczelni wyższych Wrocławia, organizacji pozarządowych, zaprzyjaźnionych szkół podstawowych i uniwersytetów trzeciego wieku oraz członków Rady Naukowej UTW.

Czytaj dalej

Zarząd UTW na lata 2017-2021

W dniu 16 maja 2017 roku ukonstytuował się skład Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim na lata 2017-2021.

Czytaj dalej

Osoby wybrane do Zarządu i Komisji Rewizyjnej UTW w UWr - liczba głosów

W dniu 15 maja 2017 roku na Walnym Zebraniu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim dokonano wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Czytaj dalej

Wybory do Zarządu na lata 2017-2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim do udziału w Ogólnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Słuchaczy UTW w UWr.

Czytaj dalej

Zakończenie roku akademickiego 2016/2017

Serdecznie zapraszamy Słuchaczy wszystkich lat na uroczystość zakończenia roku akademickiego 2016/2017.

Czytaj dalej

MY podczas Wrocławskich Dni Seniora

WROCŁAWSKIE DNI SENIORA będą trwać od 15 września do 13 października 2017 roku.

Czytaj dalej

Jubileusz 10-lecia Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dnia 22 kwietnia 2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie odbyły się uroczystości jubileuszowe 10-lecia działalności Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestników uroczystości witano serdecznymi słowami i obdarowano żółtymi tulipanami.

Czytaj dalej

Spotkanie we Wrocławiu w Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku (MATW) w ramach projektu "UTW-Uczyć-Tworzyć-Wspierać"

Zapraszamy osoby zapisane na spotkanie w MATW w ramach projektu "UTW - Uczyć - Tworzyć - Wspierać". Mamy nadzieję, że będzie ono dla nas cenną wymianą doświadczeń i inspiracji dla rozwoju naszych ofert edukacyjnych w UTW. Poniżej znajduje się Program Spotkania w Module I, które odbędzie się w najbliższy piątek 21 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu.

Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Drodzy Słuchacze, Nauczyciele, Lektorzy, Przyjaciele i Sympatycy UTW w UWr...

Czytaj dalej