Zarząd UTW na lata 2017-2021

Zarząd UTW w latach 2017 - 2021 liczyć będzie 11 osób.

Przewodniczący - Jerzy Sosnowski
I Wiceprzewodnicząca - Teresa Hyżak
II Wiceprzewodnicząca - Renata Babac-Stencel

Skarbnik - Bożena Frankowska

Protokolanci
- Wanda Dziedzic
- Halina Cebula

Komisja ds. organizacyjnych
- Grażyna Kubik
- Renata Babac-Stencel

Komisja ds. kultury fizycznej
- Andrzej Wołoszyn
- Mieczysław Dąbrowski

Komisja ds. integracji słuchaczy
- Halina Cebula
- Janina Żywicka

Koleżeńska Komisja Rozjemcza
- Bronisława Strzelecka
- Mieczysław Dąbrowski