Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

10 października 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zgromadzili się Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w UWr.

Chór UTW „Sursum Corda” śpiewa Gaudeamus Igitur, na podium wchodzą członkowie Rady Naukowej UTW i Pan Prorektor UWr prof. dr hab. Ryszard Cach. Wśród zaproszonych Gości są posłowie na Sejm RP, Władze UWr, przedstawiciele Władz Miasta Wrocławia, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego, Dyrektorzy Szkół Podstawowych Nr 73, 90, 93 i przedstawiciele zaprzyjaźnionych UTW z Wrocławia.

Rok akademicki 2016/2017, to rok wielkich zmian w życiu społeczności akademickiej UWr. Wybrano nowe Władze Uniwersytetu Wrocławskiego, nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika UTW w UWr. Pani Przewodnicząca Zarządu UTW witając Słuchaczy UTW i Zaproszonych Gości w serdecznych słowach zwróciła się do JM Rektora UWr prof. dr hab. Adama Jezierskiego i Pana Prorektora UWr prof. dr hab. Ryszarda Cacha:
Pragniemy gorąco powitać Pana prof. Adama Jezierskiego, nowego Rektora UWr. Panie Profesorze, to że jest Pan naszym przyjaciele, w pełni znaczenia tego słowa, wiele razy Pan udowodnił. Ciągle jesteśmy pod wrażeniem Pan wspaniałego koncertu organowego w Oratorium Marianum podczas uroczystości Jubileuszu 40-lecia UTW w dniu 4 lipca 2016r. Będziemy zawsze z wielką radością witać Pana Rektora na spotkaniach z nami i postaramy się nie naprzykrzać zbytnio z naszymi kłopotami.

Ogromnie cieszymy się, że możemy powitać Pana prof. Ryszarda Cacha, nowego Prorektora ds. Nauczania. Panie Profesorze my pamiętamy o wielkiej życzliwości Pana dla UTW, gdy był naszym opiekunem. Nasza szczera sympatia nigdy nie osłabła. Dziękujemy, że znowu znaleźliśmy się pod Pana przyjacielską opieką. Życzymy wszelkiej pomyślności.

Ustępującemu Panu Rektorowi prof. dr. hab. Markowi Bojarskiemu i Panu Prorektorowi prof. dr. hab. Karolowi Kiczce Pani Przewodnicząca złożyła podziękowanie za wspieranie UTW.
Rozpoczynając uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego, pragnę w imieniu całej społeczności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, złożyć podziękowanie JM Rektorowi prof. dr. hab. Markowi Bojarskiemu. Panie Profesorze, dziękujemy, że zaszczycił nas Pan swoją obecnością, że przez dwie minione kadencje piastowania funkcji Rektora był nam zawsze życzliwy. Żadna nasza prośba nie została odrzucona, jeśli tylko była jakaś możliwość jej spełnieni. Mamy nadzieję, że nie zapomni Pan o nas i będzie nadal naszym przyjacielem. Zapewniamy, że zawsze będzie Pan mile witanym Gościem w UTW.

Pragniemy także gorąco podziękować Panu Prorektorowi prof. dr. hab. Karolowi Kiczce, który w minionej kadencji sprawował opiekę nad UTW, służąc nie do przecenienia życzliwą pomocą w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Wiedzieliśmy, że zawsze możemy zwrócić się do Pana i otrzymamy więcej niż prosimy. Panie Profesorze liczymy, że Pan o nas nie zapomni, bo my o Panu na pewno nie zapomnimy.
Bukiety kwiatów i wielkie, wielkie brawa były wyrazem podziękowania od Słuchaczy UTW.


Pan Prorektor prof. dr hab. Ryszard Cach poinformował o zmianach w zarządzaniu Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Słowa podziękowania skierował do dr. Aleksandra Kobylarka za 10 lat pracy na stanowisku kierownika UTW, które zostały zwieńczone obchodami Jubileuszu 40-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Przedstawił członków nowej Rady Naukowej UTW, na kadencję 2016-2020:
dr Walentyna Wnuk – Przewodnicząca Rady Naukowej
prof. dr hab. Maria Straś- Romanowska (UWr)
prof. dr hab. Zofia Hasińska (UE)
prof. dr ha, Michał Jeleń (UM)
doc. dr Grażyna Dąbrowska (AWF)
dr Marta Koszczyc (AWF)
dr inż. Mila Nowaczyk (UTW)
mgr Stanisława Warmuz (UTW)

Następnie przedstawił nowego Kierownika UTW:
Pani dr Małgorzata Malec-Rawiński, powołana na stanowisko Kierownika UTW, jest pracownikiem Zakładu Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki UWr. Rozpoczyna działalność w UTW, proszę o wspieranie Jej działań i życzliwość.

Rozpoczynając wykład inauguracyjny JM Rektor, prof. dr hab. Adam Jezierski powiedział, że każdy z słuchających wykładu, musi sam sobie odpowiedzieć na problem zawarty w temacie wykładu Liczba fundamentem wszystkiego (?!), bowiem liczby naturalne są darem niebios, a inne liczby wymyślili ludzie. Możemy przyjąć jedną z dwóch możliwości: 1. Struktura świata jest naprawdę matematyczna, a my to odkrywamy 2. Struktura świata jest taka, jaka jest, a my nakładamy na to układ matematyczny. Ważne jest, co ludzie uczynili z liczbami. Mamy dwa układy liczbowe - układ dwójkowy(zero – jedynkowy) i układ dziesiętny. Każdą informację można przełożyć na system dwójkowy. Czy zastanawialiście się Państwo nad pięknem np. liczby 2,3,5, 7? albo, jaka liczba jest wyznacznikiem złotego podziału i gdzie zastosowano taki złoty podział? Czy czas jest związany z liczbami? Na zakończenie wykładu Pan Profesor przytoczył słowa Angelusa Silesiusa: Wszystko pochodzi z jednego i wróci do jedności. Nie będzie identyczne, lecz różne w swej wielości.

Dzień inauguracji nowego roku akademickiego miał akcent związany z Jubileuszem 40-lecia UTW – Paniom nieobecnym na uroczystości jubileuszowej wręczono:
Pani prof. dr hab. Wandzie Lubczyńskiej–Kowalskiej - Srebrny Medal Pamiątkowy UWr
Pani Marii Ćwiklik - Statuetkę „Przyjaciel Seniorów”
Pani Emilii Smug – Dyplom i wydawnictwo książkowe
Maria Bogowolska-Wepsięć - Dyplom i wydawnictwo książkowe.

Goście obecni na Inauguracji złożyli Słuchaczom i nowej Pani Kierownik UTW gratulacje i życzenia mądrego i owocnego wykorzystania czasu w UTW.

Nawiązując do motta znanej sobie osoby (Dany Rechowicz) Życie jest podróżą Pani Kierownik UTW dr Małgorzata Malec – Rawiński powiedziała:
Mam poczucie, że ja dzisiaj wyruszam w podróż z UTW. Jest wiele sposobów podróżowania, można podróżować samotnie, w parze lub w grupie. Można podróżować różnymi środkami komunikacji. W zależności od rodzaju, sposobu, środka podróżowania perspektywa oglądu świata będzie inna, będzie się zmieniać. Czasem trzeba Wznieść się wysoko, by z dalszej innej perspektywy zobaczyć daną sytuację.

Ja wybieram podróż w grupie. Wyruszam w podróż nową, nieznaną ale z otwartym sercem i umysłem na współpracę, rozwój i wzajemne uczenie się w akceptacji i zrozumieniu. W tej podróży można się zagubić, ale można zapytać – a ja nie boję się pytać! Można zabłądzić ale mocno ufam, że przy życzliwości i pomoc władz UWr, przyjaciół, osób życzliwych z UTW, Rady Naukowej, Zarządu UTW, współpracujących instytucji, osób prowadzących zajęcia oraz przede wszystkim przy pomocy, zaangażowaniu i współpracy całej społeczności UTW odnajdę właściwą drogę dla wspólnej podróży.

Mam świadomość , że „wsiadam do pojazdu”, który już jedzie od 40 lat, toteż chciałabym serdecznie podziękować mojemu poprzednikowi, kierownikowi UTW dr. Aleksandrowi Kobylarkowi, który kontynuował i modyfikował idee UTW, Pani dr Walentynie Wnuk osobie, która wprowadziła UTW w struktury UWr oraz Pani mgr Alinie woźnickiej , która przez 20 lat kierowała UTW pierwszym we Wrocławiu, drugim w Polsce.

Czuję się zaszczycona, że mogę tu dzisiaj z Państwem być w takiej nietypowej, nowej dla mnie roli. To zaszczyt, ale i wyzwanie. Obiecuję, że dołożę wszelkich starań, aby jak najlepiej, jak tylko potrafię wypełniać powierzoną mi funkcję.

Zatem u progu kolejnego, nowego roku akademickiego pragnę Państwu życzyć wielu sukcesów, pogłębiania wiedzy, odkrywania nowych obszarów zainteresowań, rozwoju swoich pasji, wielu niezapomnianych spotkań, rozmów oraz nawiązania nowych znajomości i umocnienia tych już istniejących. A temu wszystkiemu niech towarzyszy zdrowie, uśmiech, otwarty umysł, radość życia, poznawania i uczenia się. ZAPRASZAM DO WSPÓLNEJ PODRÓZY.


NOWY ROK AKADEMICKI 2016/2017 OGŁASZAM ZA OTWARTY.

Na zakończenie uroczystości Pani Przewodnicząca Zarządu powiedziała:
Proszę Państwa, znana nam Pani prof. Stanisława Bartoszewska, będąc już w czwartym wieku mówi - „chcesz być szczęśliwy, to się ucz”. Życzę Państwu, aby w tym nowym roku akademickiego udało się poszerzać wiedzę, poznać ciekawych ludzi.

Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w organizacji działań UTW i podjęcia starań, aby nam wszystkim ze sobą było dobrze. Od jutra zaczynają się zajęcia.


I jeszcze wspólnie odśpiewany hymn UTW, podanie rąk i zaczynamy kolejny rok akademicki w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w UWr.