Osoby wybrane do Zarządu i Komisji Rewizyjnej UTW w UWr - liczba głosów

Zarząd UTW w UWr (liczba otrzymanych głosów):

Lp. Nazwisko i imię
1. Hyżak Teresa - 143
2. Marchwicka Maria - 70
3. Babac-Stencel Renata - 127
4. Strzelecka Bronisława - 140
5. Żywicka Janina - 119
6. Dąbrowski Mieczysław - 114
7. Cebula Halina - 100
8. Dziedzic Wanda - 101
9. Frankowska Bożena - 111
10. Kubik Grażyna - 102
11. Gorgoń Stefania - 87
12. Sosnowski Jerzy - 145
13. Wołoszyn Andrzej - 136
14. Piechocki Zbigniew - 84
* w skład Zarządu wchodzi 11 osób z największą liczbą głosów

Komisja Rewizyjna (liczba otrzymanych głosów):

Lp. Nazwisko i imię
1. Stobiecka Janina - 131
2. Dietrich Lucyna - 102
3. Pawlik Alicja - 103
4. Jankowska Stanisława - 28
5. Lachowicz Krystyna - 53
6. Putkowska Małgorzata - 39
* w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby z największą liczbą głosów