Lista osób przyjętych na rok akademicki 2017/2018

Poniżej została zamieszczona lista osób, które zostały przyjęte do grona Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim na rok akademicki 2017/2018 według numeru PESEL.

Osoby z listy przyjętych zobowiązane są zgłosić się w dniu 28 września 2017 r. (czwartek) lub 29 września 2017 r. (piątek) w godzinach od 10:00 do 13:00 w siedzibie UTW w celu dokonania następujących formalności:
1) dostarczenia 3 zdjęć
2) dokonania wpłaty:
- wpisowego w wys. 20 zł,-
- składki w wys. 150 zł,-


Pliki do pobrania

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH NA ROK AKADEMICKI 2017-2018.pdf

Rozmiar: 86.4 KB Opublikowano: 2017-09-25 13:04:38