Już za nami zakończenie roku akademickiego 2016/2017!

Pani dr Małgorzata Malec – Rawiński – kierownik UTW w UWr przywitała zaproszonych Gości. Witając słuchaczy uniwersytetu powiedziała, że mijający rok akademicki był rokiem solidnej pracy, ciekawych zdarzeń i nowych doświadczeń. W serdecznych słowach podziękowała Zarządowi UTW i wszystkim słuchaczom za dobrą współpracę i akceptację wspólnie podejmowanych działań. Zaznaczyła, że był to rok nowych zadań i zarazem zakończenia pracy Zarządu w kadencji 2013-2017. W maju 2017r na Walnym Zebraniu Słuchaczy wybrano członków nowego Zarządu na kadencję 2017-2021.
Goście obecni na uroczystości składali gratulacje z okazji pomyślnego zakończenia kolejnego roku studiów i życzyli zasłużonego wypoczynku.
Dawno niewidziana w UTW prof. dr hab. Wanda Lubczyńska – Kowalska, ulubiona wykładowczyni, podziękowała wszystkim, którzy wspierali Ją w trudnych chwilach żałoby. Pani Profesor jest razem ze słuchaczami UTW w UWr od 33 lat, jako opiekun naukowy, członek Rady Naukowej UTW, wykładowca i przyjaciel. „Na wakacje życzę mało telewizji, dużo spacerów, sprawdzonych przyjaciół, mówiła Pani Profesor, polecała książkę „Sekrety drzew”, z której wynika pewne przesłanie dla nas ludzi- nie dajmy się rozdzielić z młodszymi od nas pokoleniami, nie dajmy się odsunąć od informacji- wszelkich”.
Prorektor ds. Nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. dr hab. Ryszard Cach pogratulował sukcesów, wyraził nadzieję, że słuchacze zatęsknią za swoją uczelnią, życzył dobrego wypoczynku i spotkania po wakacjach.
Dr Walentyna Wnuk – przewodnicząca Rady Naukowej UTW- pogratulowała słuchaczom I roku pomyślnego zaliczenia pierwszego etapu edukacji uniwersyteckiej. Zwracając się do „wiecznych studentów”, czyli tych z długoletnim stażem, podkreśliła, że to Oni potwierdzają ideę całożyciowego uczenia się. Życzyła starzenia się z wdziękiem, pomyślnego starzenia się i „zdrowego chorowania”.
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa Dolnośląskiego – Jarosław Maroszek powitał słuchaczy UTW w imieniu Pana Marszałka Województwa Dolnośląskiego i swoim własnym. Przekazał gratulacje z okazji zakończenia roku akademickiego i życzył udanych wakacji z przekonaniem spotkania po wakacjach.
Poseł na Sejm RP – Sławomir Piechota porównał uniwersytet trzeciego wieku do pięknego ogrodu, w którym są ludzie o wielkim sercu, którzy dbają o ogród. To z wrocławskiego UTW rozeszła się idea powoływania nowych uniwersytetów w różnych miastach i miasteczkach Dolnego Śląska. „Budujcie Państwo nowe ogrody uniwersyteckie”. Pan Poseł podziękował ustępującemu Zarządowi UTW. Szczególne podziękowania skierował do Przewodniczącej Zarządu – dr inż. Emilii Nowaczyk za kierowanie pracami samorządu w UTW. Nowym władzom życzył powodzenia w realizacji coraz to nowych zadań.
Kierownik UTW AWF – dr Regina Kumala przekazując pozdrowienia i gratulacje zaprosiła słuchaczy naszego uniwersytetu na festyn sportowo-rekreacyjny „Przewietrz się na Olimpijskim z AWF Wrocław” w dniu 27.05.2017 roku o godz. 10, na terenie Pól Marsowych Stadionu Olimpijskiego.
Pani Emilia Nowaczyk, przewodnicząca Zarządu UTW w UWr, przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu w roku akad. 2016/2017. Na zakończenie przedstawiła Prezydium Zarządu UTW na kadencję 2017- 2021, które tworzą: Jerzy Sosnowski - przewodniczący, Teresa Hyżak – wiceprzewodnicząca, Renata Babac- Stencel – wiceprzewodnicząca.
Uroczystość zakończenia roku akademickiego uświetniły występy Chóru UTW pod kierunkiem mgr Beaty Krzenciessy w nowym repertuarze i Reprezentacyjnej Orkiestry Wojewódzkiej Komendy Policji we Wrocławiu, ze specjalną dedykacją dla Janeczki Żywickiej (Marsz Radeckiego) z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.
Dr Małgorzata Malec – Rawiński, po wysłuchaniu sprawozdania stwierdziła, że jest pod wrażeniem, ile rzeczy udało się wspólnie zrobić. Zwracając się do słuchaczy powiedziała „Państwo kupili moje serce i mam nadzieję, że jeszcze wiele rzeczy zrobimy razem”. Ale w życiu zdarzają się różne, nieraz zaskakujące sytuacje i tak zdarzyło się i tym razem - Pani Kierownik otrzymała posadę adiunkta na Uniwersytecie Sztokholmskim i na pewien czas wyjeżdża. Na czas tego wyjazdu przewidziano zastępstwo – Pani dr Bogna Bartosz będzie pełnić funkcję kierownika Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim.
Jeszcze życzenia pięknych wakacji i wspólnie zaśpiewany Hymn UTW i do zobaczenia po wakacjach.

Stanisława Warmuz