Jak zostać Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku?

Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim może zostać każda osoba, która ukończyła 60 rok życia, która nie jest aktywna zawodowo, pomyślnie przejdzie proces rekrutacyjny oraz opłaci składkę członkowską.

Proces rekrutacji:
1. 01.08.2022 r. - 12.08.2022 r. - przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych,
2. 18.08.2022 r. - ogłoszenie terminarza spotkań z Kandydatami (strona internetowa UTW, profil UTW na Facebook, tablice ogłoszeń w siedzibie UTW),
3. 29.08.2022 r. - 31.08.2022 r. - spotkania z Kandydatami (w siedzibie UTW przy ul. Dawida 1/3, 50-527 Wrocław),
4. 05.09.2022 r. - ogłoszenie listy osób przyjętych do grona Słuchaczy UTW w UWr. - godz. 14:00 (strona internetowa UTW, profil UTW na Facebook, tablice ogłoszeń w siedzibie UTW).

Formularz zgłoszeniowy jest już dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej (zakładka "Zapisy do UTW") lub w formie papierowej w siedzibie UTW przy ul. Dawida 1/3 50-527 Wrocław, od dnia 01.08.2022 r.

Czytelnie wypełnione i własnoręcznie podpisane formularze zgłoszeniowe należy złożyć osobiście w siedzibie UTW przy ul. Dawida 1/3 50-527 Wrocław (poniedziałek - piątek w godzinach 10:00-14:00) lub wysłać na adres mailowy utw@uwr.edu.pl. Formularze dostarczone po 12.08.2022 r. lub bez własnoręcznego podpisu nie będą brane pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym.

Do zobaczenia!