koniec 211 getid: wydarzenia/utw/inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017