Czterdziestolecie UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim organizuje z okazji Jubileuszu 40 lecia Międzynarodową Konferencję Naukową na temat „SENIORZY DLA KULTURY” w dn. 4-6.07.2016 r.

Celem konferencji - której temat wpisuje się w zaplanowany przez Unię Europejską
na rok 2016 projekt pod hasłem „Wrocław Europejską Stolicą Kultury” - jest ukazanie roli i znaczenia osób starszych w życiu kulturalnym społeczeństwa. Seniorzy, odznaczający się naturalną cechą wzmożonej wrażliwości na będące sercem kultury wartości dobra, piękna i prawdy, są nie tylko wdzięcznymi odbiorcami kultury, ale mają także własny, bezpośredni wkład w rozwój kultury, bywają jej twórcami i ambasadorami, a w codziennym życiu pełnią misję generatywności, polegającą na pielęgnowaniu tradycji i przekazywaniu wartości młodszym pokoleniom.

Doceniając rolę seniorów w kulturze, pragniemy pochylić się nad następującymi zagadnieniami:
1) Twórcza aktywność seniorów w różnych dziedzinach kultury – w sztuce, literaturze, nauce, życiu religijnym, w edukacji, polityce, sporcie itp.
2) Twórcza aktywność seniorów w codziennym życiu
3) Obecność seniorów w dziełach wielkich mistrzów
4) Seniorzy odbiorcami kultury.

Część jubileuszowa konferencji odbędzie się w reprezentacyjnej Auli Leopoldina w gmachu
głównym Uniwersytetu Wrocławskiego dn. 4.07.2016 r. w godz. 15.00-19.00 Część naukowa, warsztaty, sesja posterowa oraz wystawy zostały zaplanowane na 5 - 6.07.2016 r. w godz. 10.00-16.00 na terenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Prosimy o zgłaszanie propozycji wystąpień oraz artykułów do publikacji do dn. 15.01.2016 r. na adres: utw.wroclaw@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy: Pobierz

Nadesłane artykuły zostaną poddane recenzjom zewnętrznym i w przypadku ocen pozytywnych opublikowane w wersji polskiej w czasopiśmie „Gerontologia współczesna. Alter Ego Seniora” lub w wersji angielskiej w półroczniku „Journal of Education Culture and Society” (www.jecs.pl ) w numerze 1/ 2016. przed konferencją. Czasopismo „Journal of Education Culture and Society” jest notowane na polskiej liście ministerialnej czasopism naukowych B (4 punkty) oraz w licznych międzynarodowych bazach danych.

Patronat naukowy nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Oddział we Wrocławiu.

Mamy nadzieję, że konferencja stanie się znaczącym wydarzeniem w światowej gerontologii. Przewidujemy ponad 200 uczestników z całej Europy i spoza kontynentu. W części głównej wystąpią specjalnie zaproszeni goście honorowi z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Polski, Rosji, Ukrainy oraz Iranu.

Możliwości uczestnictwa
1. Uczestnictwo pełnopłatne 500 zł.
Opłata pokrywa:

 • wystąpienie : wykład albo poster/ maksymalnie 2 prezentacje na osobę/ publikację / w przypadku pozytywnej recenzji/ w „ Journal of Education, Culture and
 • Society” / maksymalnie 1 publikacja na osób
 • aktualne wydanie „ Journal of Education, Culture and Society” zawierające opublikowany
 • artykuł.
 • udział we wszystkich zajęciach konferencji/ wykłady, warsztaty, sesje/
 • udział w uroczystości otwarcia Jubileuszu i konferencji.
 • potwierdzenie uczestnictwa
 • materiały konferencyjne
 • bufet w przerwach kawowych
 • uroczysta kolacja
 • wycieczka po Wrocławiu


2. Uczestnictwo z opłata 50 % t.z. 250 zł
Opłata pokrywa:

- wystąpienie : wykład albo poster / maksymalnie 2 prezentacje na osobę/
- publikacja / w przypadku pozytywnej recenzji w „Gerontologii Współczesnej- Alter Ego Seniora”
- aktualne wydanie” Gerontologii Współczesnej – Alter Ego Seniora”
- pełny udział w sesjach, wykładach czy warsztatach
- udział w uroczystości otwarcia Jubileuszu i konferencji
- potwierdzenie uczestnictwa
- bufet w przerwach kawowych
- uroczysta kolacja
- wycieczka po Wrocławiu.

3. Uczestnicy bez opłaty konferencyjnej
- możliwość uczestnictwa we wszystkich wykładach i sesjach
- udział w uroczystości otwarcia Jubileuszu i konferencji

Dane do przelewu:
Właściciel konta: Uniwersytet Wrocławski
Z Polski w złotych
PLN 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004 tytułem konferencja Nr 12/N/2016
Spoza Polski w EUR
2) SWIFT: WBKPPLPP
EUR PL 49 1090 2398 0000 0006 0800 5079 Conference No 12/N/2016

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Aleksander Kobylarek

Terminy
zgłoszenie uczestnictwa 15.01.2016
opłata konferencyjna 30.01.2016
Zgłoszenie artykułu do publikacji w „Journal of Education Culture and Society” 30.01.2016
Konferencja we Wrocławiu 4-7.07.2016


Galeria zdjęć