Forum Samorządów Wrocławskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Dnia 26 maja 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządów wrocławskich uniwersytetów trzeciego wieku, które podpisały „Porozumienie Pełnomocników Rektorów Uczelni Wyższych Miasta Wrocławia ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Czytaj dalej

Jubileusz 10-lecia Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dnia 22 kwietnia 2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie odbyły się uroczystości jubileuszowe 10-lecia działalności Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestników uroczystości witano serdecznymi słowami i obdarowano żółtymi tulipanami.

Czytaj dalej

Jubileusz 5-lecia Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Zgorzeleckie spotkanie dolnośląskich seniorów „Żeby życie nie bolało”

Dnia 28 marca 2017 r. w Zgorzelcu odbyły się dwie ważne dla środowisk senioralnych wydarzenia. Zaprzyjaźniony Transgraniczny UTW świętował Jubileusz 5-lecia. Równolegle odbywało się coroczne Zgorzeleckie spotkanie dolnośląskich seniorów „Żeby życie nie bolało”.

Czytaj dalej

Konferencja - 5 lat działalności Dolnośląskich Seniorów

Konferencja podsumowująca działalność Dolnośląskich Seniorów odbyła się 20 marca 2017roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu (budynek Centrum Medycznego Dobrzyńska).

Czytaj dalej

III Walne Zebranie Federacji UTW z siedzibą we Wrocławiu za nami

III Walne Zebranie członków Federacji UTW za nami. W poczet członków Federacji zostały przyjęte kolejne dwa uniwersytety trzeciego wieku: Złotostocki UTW w Złotym Stoku oraz Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Miliczu” (UTW). Obecnie Federacja liczy 20 członków.

Czytaj dalej

Opieka medyczna osób starszych na Dolnym Śląsku - II Debata w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 16 listopada 2016 r

Dnia 16 listopada 2016 r. we Wrocławiu odbyła się Debata „Opieka medyczna osób starszych na Dolnym Śląsku”, której organizatorem był Departament Zdrowia i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Czytaj dalej

Dzień Międzypokoleniowy w Hali Stulecia 15 listopada 2016 r.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprosiło do Centrum Kongresowego na międzypokoleniowe spotkanie dzieci, młodzież i nauczycieli placówek oświatowych (wszystkich szczebli), rodziców, pracowników Departamentu Edukacji UM Wrocławia oraz przedstawicieli Wrocławskiej Rady Seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora i Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Czytaj dalej

Obywatelski Parlament Seniorów Inauguracyjne posiedzenie II kadencji 03.10.2016

W dniu 3 października w audytorium Muzeum Żydów Polskich Polin w Warszawie odbyło się posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II kadencji.

Czytaj dalej

Dolnośląscy seniorzy

12 października 2016r. odbyło się spotkanie dolnośląskich seniorów. Spotkanie prowadziła Pani Maria Bogowolska-Wepsięć - Kierownik Działu Profilaktyki Zdrowotnej – Wydział Zdrowia UMWD.

Czytaj dalej

Historyczne perspektywy działań senioralnych we Wrocławiu

26 lutego 2016 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się spotkanie otwierające cykl spotkań na temat Historyczne perspektywy działań senioralnych we Wrocławiu opartych na biografii osób, których praca jest drogowskazem dla liderów organizacji senioralnych.

Czytaj dalej