Obywatelski Parlament Seniorów Inauguracyjne posiedzenie II kadencji 03.10.2016

Sesja inauguracyjna odbyła się w audytorium Muzeum Żydów Polskich Polin w Warszawie. Po uroczystym powitaniu gości i delegatów przez Przewodniczącą I Kadencji Krystynę Lewkowicz, Prezydent Warszawy prof. Hanna Gronkiewicz- Waltz dokonała otwarcia sesji. Następnie kolejno zabrali głos zaproszeni Goście mówiąc o prawach i sytuacji osób starszych, przyszłości polityki senioralnej i aktywności społecznej seniorów.
Po ślubowaniu złożonym przez delegatów przybyłych na posiedzenie, zostało przedstawione a następnie przyjęte sprawozdanie z działalności Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w czasie I Kadencji. Uchwalono Regulamin OPS na II Kadencję. Następnie wybrano Przewodniczącego OPS II Kadencji, została nim ponownie Krystyna Lewkowicz. Dokonano także wyboru członków Prezydium spośród zgłoszonych wcześniej kandydatów.
Dylematy polityki senioralnej przestawił prof. Janusz Szymborski a dr Elżbieta Ostrowska, Przewodnicząca PZERiI omówiła sytuację emerytów i rencistów. Poruszono także kwestię bezpłatnych leków dla seniorów.
Po przyjęciu Deklaracji Programowej II Kadencji OPS zakończono obrady.
Delegatem UTW w UWr na na II Kadencję OPS jest Emilia Nowaczyk.


Pliki do pobrania

DEKLARACJA_PROGRAMOWA_II_SESJI_OPS-1.pdf

Rozmiar: 363.09 KB Opublikowano: 2016-11-02 07:49:11