Konferencja - 5 lat działalności Dolnośląskich Seniorów

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele władz i administracji samorządowej, członkowie Platformy Wiedzy i Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów, członkowie Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów, przedstawiciele senioralnych organizacji pozarządowych, uniwersytetów trzeciego wieku, klubów Seniora, oraz grupa delegatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów zrzeszonych w Dolnośląskiej Delegaturze OPS.
Uczestników Konferencji powitali- Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa UMWD – Robert Adach oraz Pani Ewa Rzewuska – radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Specjalne pozdrowienie i życzenia owocnych obrad przesłał Pan Sławomir Piechota – Poseł na Sejm RP.
Gościem Specjalnym spotkania była Pani Krystyna Lewkowicz – Przewodnicząca Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (Warszawa).
Wykład „Późna twórczość wielkich mistrzów” wygłosiła Pani dr hab. Maria Straś- Romanowska prof. w Uniwersytecie Wrocławskim.
„Platforma” oznacza dziedzinę wspólnego działania, płaszczyznę współpracy, jest pomostem pomiędzy różnymi podmiotami działającymi na rzecz osób starszych. I taką rolę pełniła, powstała w 2012 roku z inicjatywy Departamentu Polityki Zdrowotnej UMWD, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Miękini i Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów, Platforma Wiedzy i Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów.
Pani Wanda Mitkiewicz – Prezes Miękińskiego UTW, dokonując podsumowania pięcioletniej działalności Platformy Wiedzy i Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów podkreśliła znaczący udział w powstaniu i rozwoju „Platformy” Pani dr Walentyny Wnuk (obecnie Pełnomocnika Prezydenta Wrocławia ds. Seniorów) i Pani Moniki Międzyrzeckiej z Miękińskiego UTW.
W maju 2014 roku powstało Dolnośląskie Forum Integracji Seniorów, którego współpomysłodawcą był Pan Jerzy Baniak. Pani Elżbieta Ainwajler – Przewodnicząca Prezydium DFIS, przedstawiła działania „Forum” w latach 2014 - 2017, mocno podkreślając wspólne z „Platformą” działania na rzecz seniorów.
Członkowie Platformy Wiedzy i Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów i członkowie Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów realizując przez kilka lat ideę wspólnego działania, postanowili podsumować tę działalność i powołać Stowarzyszenie Dolnośląscy Seniorzy, które będzie kontynuować i rozwijać dobre praktyki dotąd wypracowane i będzie stanowić płaszczyznę poszukiwania nowych możliwości wspierania seniorów, zgodnie z założeniami polityki senioralnej w Polsce. Pani Ela Kowalczyk – Prezes Stowarzyszenia Dolnośląscy Seniorzy, przedstawiła informację o zadaniach Stowarzyszenia.
Bardzo ważną częścią spotkania było wystąpienie Pani Krystyny Lewkowicz – Przewodniczącej Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów na temat „Organizacja i zadania Regionalnych Zespołów OPS”, które zainaugurowało działalność Dolnośląskiej Delegatury OPS. Dolnośląskim Delegatom wręczono uroczyście legitymacje OPS II kadencji 2016 -2019. Delegatem z naszego UTW jest Pani Emilia Nowaczyk.
Wielką „Niespodzianką” dla uczestników spotkania był wielopiętrowy tort przygotowany przez Panie z Miękińskiego UTW. Za co serdecznie dziękujemy. Pięknym podsumowaniem Konferencji był występ Zespołu AGAT z Jeleniej Góry w repertuarze pogodnych i „uśmiechniętych” piosenek. Dopełnieniem był występ Pana Adama Wolaka. Gorącymi brawami podziękowano artystom za uświetnienie spotkania.
Każdy z uczestników spotkania otrzymał bardzo ciekawą książkę – album „ABC – ZIELONEJ OPIEKI”, której autorką jest Pani Lucyna Górska – Kłęk, (z serii Biblioteka Nestora).