Jubileusz 5-lecia Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Zgorzeleckie spotkanie dolnośląskich seniorów „Żeby życie nie bolało”

Po powitaniu gości przez Annę Śliwińską, prezes Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zgorzelcu oraz Leszka Karbowskiego, prezesa Oddziału Terenowego Towarzystwa Walki z Kalectwem wręczono odznaczenia dla osób zasłużonych dla TUTW, przedstawiciele zaproszonych na spotkanie instytucji złożyli gratulacje i życzenia dla Zarządu i słuchaczy TUTW z okazji Jubileuszu. Przerywnik muzyczny w formie koncertu muzyki greckiej wprowadził obecnych na sali w radosny nastrój.
Zostało wygłoszone pięć referatów poświęconych problemom dbania o zdrowie. Pierwszy z nich, „Gorzki smak cukru”, przedstawiony przez Marcina Czerwińskiego obalał stereotypy związane z wpływem spożycia węglowodanów i tłuszczów na przyrost wagi człowieka. Kolejne dwie prelekcje: Tomasza Kostki „Czy senior może być sportowcem” oraz Marka Żaka „Sedenteryjny tryb życia osób starszych” poświęcono dobroczynnemu wpływowi ruchu na nasze zdrowie i kondycję fizyczną, proponując bezpieczną koszykówkę dla seniorów lifeball oraz proste ćwiczenia fizyczne. Marta Pelczarska, Marek Wiecheć i Agnieszka Książek-Czekaj proponowali system terapii nietrzymania moczu poprzez zastosowanie stymulacji elektromagnetycznej URO. A na koniec Zofia Śliwińska w referacie „Ból fizyczny i psychiczny – jak je okiełznać?” mówiła o metodach i środkach walki z bólem wspominając o korzystnym działaniu „śmiechoterapii”.
W drugiej części zgorzeleckiego spotkania uczestnicy przenieśli się z Miejskiego Domu Kultury do ośrodka stowarzyszenia Dom Kołodzieja. Tu najpierw wręczone zostały dyplomy dla tych słuchaczy ZUTW, którzy pracowali w nim od początku działania tzn. pięciu lat. Potem Elżbieta Lech-Gofthardt wygłosiła opowieść o ratowaniu zabytkowych domów przysłupowych, których 600 znajduje się w Powiecie Zgorzeleckim i które stanowią bardzo charakterystyczny element tego obszaru.
Spotkanie zgorzeleckie zakończyło się obiadem okraszonym drobnymi niespodziankami dla uczestników. Żegnaliśmy gospodarzy naładowani dobrą energią, wierząc, że za rok znowu będziemy mieli możliwość odwiedzenia Zgorzelca i ZUTW.