Jubileusz 10-lecia Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

10 LAT NOWORUDZKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU „BO JAK NIE MY, TO KTO?”

Uroczystości jubileuszowe otworzył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”. Gaudeamus Igitur wykonali wspólnie chór NUTW i Zespół Kameralny „Cantate Domino”.
Pani Karolina Popiel – Pełnomocnik Dyrektora MOK ds. NUTW i Pan Wojciech Kołodziej –Dyrektor MOK powitali zaproszonych gości i słuchaczy Noworudzkiego UTW. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością – Pani Małgorzata Kidawa-Błońska (V-ce Marszałek Sejmu RP), Senatorowie- Jerzy Duda i Stanisława Jurcewicz, Pani Europoseł Lidia Geringer de Oedenberg, Posłowie- Monika Wielichowska i Sławomir Piechota oraz najwyżsi rangą przedstawiciele władz samorządowych Miasta Nowa Ruda i Powiatu Kłodzkiego, przedstawiciele PWSZ w Nysie ( patronackiej uczelni NUTW), dr Walentyna Wnuk- Doradca UM Wrocławia ds. Seniorów. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele dolnośląskich i opolskich UTW oraz zaprzyjaźniony Zagórzański UTW z Mszany(woj. małopolskie).
Działalność UTW w Nowej Rudzie pięknie zobrazował film zatytułowany- „Noworudzki UTW w obiektywie”. Film pozwolił zebranym dowiedzieć się jak zmieniał się Uniwersytet i jego słuchacze w ciągu 10 lat i jak wiele osiągnięto. Ogłoszono też wyniki Konkursu Literackiego „Jak NUTW zmienił moje życie”.
Podziękowania i gratulacje składane na ręce Pani Karoliny Popiel świadczą o znaczeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w życiu nie tylko środowiska senioralnego, ale całego miasta.
Były kwiaty, prezenty, serdeczne podniosłe życzenia i gratulacje. Ukoronowaniem tego wydarzenia było nadanie przez prof. Tomasza Drewniaka –(prorektora PWSZ w Nysie) – Pani Karolinie Popiel, tytułu Honorowego Rektora NUTW. Wagę tego faktu podkreśliło nałożenie na ramiona Pani Rektor- togi rektorskiej.
Uroczystości przebiegały w bardzo miłej, przyjaznej atmosferze. Wiele radości przyniósł zgromadzonym poczęstunek sokiem z cytryny ( a miał być szampan). Po słodkim poczęstunku czas było pożegnać miłych Gospodarzy. Przy pożegnaniu, uczestnicy obdarowani zostali sadzonkami drzew ( z pobliskiego nadleśnictwa) w ramach akcji „ 1000 drzew na minutę”.
Nasz uniwersytet, na uroczystościach jubileuszowych NUTW, reprezentowały: Emilia Nowaczyk- Przewodnicząca Zarządu UTW w UWr, Teresa Hyżak i Bronisława Strzelecka – członkinie Zarządu UTW.

Zapisała – Bronisława Strzelecka