III Walne Zebranie Federacji UTW z siedzibą we Wrocławiu za nami

Szanowni Państwo!
III Walne Zebranie członków Federacji UTW za nami.
Wydarzenie odbyło się w murach AWF we Wrocławiu, zgodnie ze słowami JM Rektora prof. Andrzeja Rokity „najlepszej akademii w Polsce”.
W poczet członków Federacji zostały przyjęte kolejne dwa uniwersytety trzeciego wieku:
Złotostocki UTW w Złotym Stoku oraz Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Miliczu” (UTW).
Obecnie Federacja liczy 20 członków.
W III Walnym Zebraniu członków Federacji UTW wzięło udział 17 członków Federacji.
Walne Zebranie udzieliło absolutorium Radzie Federacji, która od czasu rezygnacji prezesa A. Kobylarka we wrześniu 2016 roku działała w pięcioosobowym składzie. Na posiedzeniu Rady przed Walnym Zebraniem rezygnację z pracy w Radzie złożyła pani Alicja Hartwiger z Transgranicznego UTW w Zgorzelcu.
Walne Zebranie wybrało nowego prezesa Federacji, którym została pani dr Marta Koszczyc z UTW w AWF, dotychczasowa wiceprezes.
Walne Zebranie uzupełniło skład Rady Federacji o dwie osoby: panią Izabelę Stasiak – Kicielińską z Legnickiego UTW oraz pana Janusza Bleka z Milickiego UTW.
Rada na posiedzeniu po Walnym Zebraniu wybrała panią Izabelę Stasiak-Kicielińską na nową wiceprezes Rady Federacji.

Obecnie skład Rady Federacji przedstawia się więc następująco:
Prezes – Marta Koszczyc – UTW w AWF Wrocław
Wiceprezes – Teresa Ziegler – Sudecki UTW w Wałbrzychu
Wiceprezes – Izabela Stasiak – Kicielińska – Legnicki UTW
Członek Rady – Karolina Popiel – Noworudzki UTW
Członek Rady – Apolonia Lulek – UTW w Kamiennej Górze
Członek Rady - Janusz Blek – Milicki UTW

Gratulacje dla nowo wybranych osób oraz szczególne gratulacje z życzeniami sukcesów dla nowej prezes!
Rada Federacji spotka się 3 marca 2017 roku w siedzibie Federacji w UTW w UWr przy ul. Dawida 1/3.

z pozdrawieniami, Teresa Ziegler – wiceprezes Rady Federacji UTW