Historyczne perspektywy działań senioralnych we Wrocławiu

26 lutego 2016 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się spotkanie otwierające cykl spotkań na temat „Historyczne perspektywy działań senioralnych we Wrocławiu” opartych na biografii osób, których praca jest „drogowskazem” dla liderów organizacji senioralnych.

Bohaterką tego pierwszego spotkania była Pani dr Walentyna Wnuk, która obchodzi Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej.

Pani Walentyna Wnuk- pedagog z wykształcenia, andragog z zamiłowania, dla której człowiek starszy jest nieustającym źródłem inspiracji i poszukiwań rozwiązań poprawiających jakość życia seniorów. Przedstawiając „swoje 50 lat pracy zawodowej” powiedziała, że po zakończeniu pracy w Instytucie Pedagogiki UWr Jej pasją stały się spotkania z seniorami i praca dla seniorów.

Było to bardzo uroczyste spotkanie. Na ręce Pani Walentyny złożono wiele serdecznych podziękowań i kwiatów. Specjalnie dla Szanownej Jubilatki śpiewał Pan Jarosław Zawartko i piękne dziewczęta z Młodzieżowej Akademii Musicalowej we Wrocławiu.

W imieniu Prezydenta Miasta Wrocławia gratulacje złożył Pan Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM podkreślając, że współpraca z dr Walentyną Wnuk pomogła wielu osobom zrozumieć , że Seniorzy to nie tylko problemy opiekuńcze, ale niesamowity kapitał społeczny, który należy włączać do działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Niech fragment wiersza Romany Jabłońskiej, zacytowany przez Panią Ewę Rapacz, będzie podsumowaniem tego spotkania:
„ Muszę zabrać ze sobą jeszcze tej jesieni, purpurę, zieleń i złoto.
Zatrzymać w sercu i przetworzyć znów na nowy rzeczy początek”.

Spotkanie prowadzili Ewa Rapacz i Robert Pawliszko.

GRATULACJE i ŻYCZENIA w imieniu Słuchaczy UTW w UWr - złożyły – Emilia Nowaczyk i Stanisława Warmuz.