Dzień Międzypokoleniowy w Hali Stulecia 15 listopada 2016 r.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprosiło do Centrum Kongresowego na międzypokoleniowe spotkanie dzieci, młodzież i nauczycieli placówek oświatowych (wszystkich szczebli), rodziców, pracowników Departamentu Edukacji UM Wrocławia oraz przedstawicieli Wrocławskiej Rady Seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora i Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
W pierwszej części spotkania, Pani Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca Zarządu Krajowego ZERiI, wręczyła Złote Honorowe Odznaki ZERiI za działalność na rzecz Seniorów Prezydentowi Wrocławia Panu Rafałowi Dutkiewiczowi i Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów UM Wrocławia Pani Urszuli Wanat.
W drugiej części spotkania odbyło się FORUM podsumowujące Projekt „Miasto Pokoleń 2016 – edukacja do starości i w starości”.
Ideę i Misję Projektu „Miasto Pokoleń” przedstawiły- dr Walentyna Wnuk doradca Miasta Wrocławia ds. osób starszych i mgr Joanna Sinicka – dyrektor SP 90, koordynatorka Programu. Realizowany we Wrocławiu Projekt „Miasto Pokoleń” uzyskał miano „Złotej Praktyki” w ogólnopolskim konkursie na rzecz współpracy międzypokoleniowej.
Obraz człowieka starego w szkolnych programach nauczania i w podręcznikach występuje sporadycznie lub wcale. I dlatego zdobywanie wiedzy na temat procesów starzenia się jest przydatne dla każdego, służy przygotowaniu do własnej starości i do opieki nad rodzicami i dziadkami. Projekt „Miasto Pokoleń” realizowany był w 13 placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoła ponadgimnazjalna). Zrealizowano 120 godzin różnorodnych zajęć- (dyskusje, warsztaty, spektakle teatralne) dla ok. 2500 uczestników. Głównym celem programu jest zmiana postaw wobec ludzi starszych, zrozumienie starości jako naturalnej fazy rozwoju człowieka , etapu równoprawnego z innymi etapami oraz dzielenie się swoimi doświadczeniami. Edukatorami w programie byli nauczyciele, słuchacze UTW, członkowie Klubów Seniora, członkowie WRS, nauczyciele akademiccy.
Wrocław jest pierwszym i jak dotąd jedynym miastem, w którym realizowano tego typu program. O swoich doświadczeniach i wnioskach z realizacji programu mówili uczniowie, edukatorzy i rodzice. Młodzież ceni sobie osobiste rozmowy z Seniorami na temat ich doświadczeń i przeżyć. Wartością programu jest wspólna przestrzeń do działania, w której można dzielić się potencjałem edukacyjnym „wszystkich pokoleń”. Młode pokolenie zyskuje adekwatny wizerunek starości, zaczyna doceniać doświadczenie i „mądrość życiową” starszego pokolenia.
Uczestnicy panelu dyskusyjnego zgodnie uznali, że tego rodzaju programy są potrzebne i warto je realizować we wszystkich placówkach oświatowych. Zainaugurowano kolejną edycję Projektu „Miasto Pokoleń 2017”.
Słuchacze UTW w UWr byli edukatorami i za swoją działalność na rzecz dialogu międzypokoleniowego, w ramach Projektu „Miasto Pokoleń”, wręczono Im stosowne podziękowanie. Listy z podziękowaniem otrzymali: Emilia Nowaczyk, Anna Sokołowska, Jagoda Jenczelewska, Wanda Paszke, Anna Gozdowski, Maria Zatorska, Łukasz Kaleciński i Wanda Dąbrowska.
W ten międzypokoleniowy dialog wpisał się pięknie Zespół BLEJKATT z Bielawy gm. Długołęka ze spektaklem „Rok przebudzenia” (pantomima) w reżyserii Andrzeja Kozłowskiego ( aktora – Mima z byłego Teatru Pantomimy Tomaszewskiego).
W przerwie obrad można było obejrzeć film „Wrocławskie Dni Seniora”. Dla młodych uczestników spotkania międzypokoleniowego zorganizowano i przeprowadzono warsztaty rękodzieła oraz zabawy „gry miejskie”.

Zapisała Stanisława Warmuz