Dolnośląscy seniorzy

12 października 2016r. odbyło się spotkanie dolnośląskich seniorów. Spotkanie prowadziła Pani Maria Bogowolska-Wepsięć (Kierownik Działu Profilaktyki Zdrowotnej – Wydział Zdrowia UMWD).

Na spotkaniu omawiano ważne dla seniorów wydarzenia:
1. W dniu 4 października 2016 r. zarejestrowano w Sądzie Stowarzyszenie Dolnośląscy Seniorzy skupiające przedstawicieli organizacji senioralnych z Dolnego Śląska, które działały uprzednio w Platformie Wymiany Wiedzy i Doświadczeń oraz Forum Integracji Dolnośląskich Seniorów. Do nowego Stowarzyszenia mogą przystąpić osoby działające na rzecz seniorów na różnych płaszczyznach.
2. Pani Mila Nowaczyk (UTW w UWr) mówiła o posiedzeniu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II kadencji. Zaplanowano spotkanie dolnośląskich delegatów do OPS (bliższe informacje w późniejszym terminie)
3. Złożono podziękowania organizatorom Dolnośląskich Dni Seniora w Legnicy za przeprowadzenie tego Święta Seniorów.
4. Słowa podziękowania złożono Pani Eli Anwajler za działalność w Platformie i aktywne wspierania projektu Stowarzyszenie Dolnośląscy Seniorzy.
5. Pani Krystyna Lasek (UTW W Świdnicy) zapowiedziała debatę na temat: Opieka medyczna osób starszych na Dolnym Śląsku. Problemy i możliwości realizacji opieki. Debata odbędzie się 16 listopada 2026r. we Wrocławiu.
6. XI Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbędzie się 2 czerwca 2017r. w Legnicy. Organizatorem jest Legnicki UTW przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
7. Fundacja „Atena” i UTW w Wiązowie zapraszają do udziału w Przeglądzie Muzycznym zespołów senioralnych w dniu 25. 12. 2016 r. Zgłoszenia Zespołów do 10 listopada (W naszym UTW informacji udzieli Pani Maria Malczyszyn)
8. Następne spotkanie Stowarzyszenia Dolnośląscy Seniorzy odbędzie się 23 listopada 2016 r.

Zapisała- Stanisława Warmuz