40-lecie działalności UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim obchodzi w 2016 roku 40-lecie swojej działalności. Powstał w 1976 roku, jako jeden z pierwszych na świecie i drugi w Polsce. UTW w UWr, realizując ideę kształcenia ustawicznego, prowadzi działalność edukacyjną na rzecz osób starszych. Jest promotorem wielu nowych uniwersytetów we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, na Ukrainie i Białorusi, wspiera ich działalność i przekazuje swoje doświadczenia.

Obecnie w UTW w UWr jest ok. 750 słuchaczy. W roku akademickim odbywa się ponad 2 tys. godzin zajęć. Prowadzone są wykłady multidyscyplinarne, cykle wykładowe, seminaria, warsztaty, lektoraty. Działają sekcje zainteresowań, kluby i zespoły artystyczne, są zajęcia z kultury fizycznej. Realizowanych jest szereg działań na rzecz środowiska lokalnego Wrocławia. Rozwinięta jest szeroka współpraca międzynarodowa z krajami Zachodu i Wschodu Europy. UTW w UWr jest członkiem –założycielem Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu

Uroczystości Jubileuszowe, połączone z Międzynarodową Konferencją Naukową na temat „Seniorzy dla kultury”, odbędą się w dniach 4-6 lipca 2016roku.

4 lipca 2016r - Sala Muzyczna Oratorium Marianum w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego godz. 15.00 – 19.00. W programie:
Wręczenie uhonorowań osobom zasłużonym w 40 –letniej działalności UTW.
- Złote i srebrne Odznaki „Zasłużony dla Dolnego Śląska”
- Statuetki „Przyjaciel Seniorów”
- Srebrne i brązowe Medale Pamiątkowe Uniwersytetu Wrocławskiego
- Dyplomy. Albumy.

Przedstawienie historii osiągnięć UTW- mgr Alina Woźnicka, dr Walentyna Wnuk, dr Aleksander Kobylarek
Uroczyste otwarcie międzynarodowej konferencji.

5-6 lipca 2016r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Seniorzy dla kultury”.
W programie przewidziano:
- wykłady w języku polskim i angielskim na tematy: Twórcza aktywność seniorów w różnych dziedzinach kultury i życiu codziennym. Obecność seniorów w dziełach wielkich mistrzów. Seniorzy odbiorcami kultury.
- warsztaty, sesja posterowa, wystawy, prezentacje zespołów artystycznych

W konferencji wezmą udział uniwersytety trzeciego wieku z kraju i zagranicy, członkowie Europejskiej Federacji Starszych Studiujących (EFOS), przedstawiciele licznych organizacji senioralnych oraz gerontolodzy z Austrii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Czech, Hiszpanii, Kanady, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rosji, Szwecji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Włoch, Białorusi i Ukrainy.