Wpłaty członkowskie - osoby z aktualnym statusem Słuchacza

WPŁATY CZŁONKOWSKIE – OSOBY Z AKTUALNYM STATUSEM SŁUCHACZA*.......................................
Szanowni Słuchacze, ....................................................................................................................................
Prosimy o regulowanie wpłat członkowskich na numer konta podany poniżej:............................................

WPŁATY CZŁONKOWSKIE NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 ...................................................................................
Wpłata – 150zł .......................................................................................................................................................
Wpłaty prosimy dokonać najpóźniej do 30.09.2021 r. ........................................................................................

Numer rachunku bankowego: 85 1090 2503 0000 0001 3399 2483.....................................................................
Właściciel rachunku: Uniwersytet Wrocławski .................................................................................................
Adres: Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław ...........................................................................................................
TYTUŁEM ...............................................................................................................................................................
Wpłata członkowska za r.a 2021/2022,
Słuchacz_____(imię i nazwisko), nr legitymacji__________ ...............

*osoby, które regularnie przedłużały status Słuchacza lub przebywały na urlopie dziekańskim w roku 2020/2021

Wydarzenia