WŁADYSŁAW BRONIEWSKI - powrót po latach

Teatrzyk Poezji serdecznie zaprasza na program artystyczny. Spektakl pt. Władysław Broniewski "Powrót po latach" odbędzie się 28.XI.2018 o godz. 12:00 (AULA UTW).

Twórcza postawa Władysława Broniewskiego nie jest jednorodna i zdradza wyraźne przemiany od legionisty do rewolucjonisty .Łączy lirykę osobistą, egzystencjonalną z agitacyjnym wystąpieniami zdecydowanego rewolucjonisty, pewność z ogromnym poczuciem niepewności.
Broniewski jest mistrzem nadawania tekstowi dynamiki i siły wyrazu.
Jego wiersze są pisane językiem prostym , dosadnym i świetnie brzmiącym.
Piewca pięknej ziemi mazowieckiej.
Twórczość Broniewskiego ocenia się różnie, niestety na ogół przez pryzmat poglądów politycznych oceniającego. A szkoda, ponieważ jest to twórczość o dużej wartości estetycznej ważnej dla całości dorobku poezji polskiej.
Jednocześnie jest to poezja dotycząca spraw psychiki ludzkiej-samotności.