Zarząd

W dniu 16 maja 2017 roku ukonstytuował się skład Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim na lata 2017-2021

Zarząd UTW
Jerzy Sosnowski - przewodniczący
Teresa Hyżak - I wiceprzewodnicząca
Renata Babac-Stencel - II wiceprzewodnicząca
Bronisława Strzelecka - sekretarz zarządu
Bożena Frankowska - skarbnik

Wanda Dziedzic - protokolant
Helena Cebula - protokolant

Komisja ds. organizacyjnych
- Grażyna Kubik
- Bronisława Strzelecka

Komisja ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i szkołami
- Teresa Hyżak
- Renata Babac-Stencel

Komisja ds. kultury fizycznej
- Andrzej Wołoszyn
- Mieczysław Dąbrowski

Komisja ds. integracji słuchaczy
- Halina Cebula
- Janina Żywicka

Koleżeńska Komisja Rozjemcza
- Renata Babac-Stencel
- Teresa Hyżak

Komisja Rewizyjna (2017-2021)
- Alicja Pawlik - przewodnicząca
- Janina Stobiecka – wiceprzewodnicząca
- Lucyna Dietrich - członek

Rzecznik UTW UWr
Stanisława Warmuz

Opiekun I roku
Inga Rombalska