Rada naukowa

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim

dr Walentyna Wnuk
Przewodnicząca Rady Naukowej UTW

prof. dr hab. Maria Straś - Romanowska
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. inż. Zofia Hasińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Członek Rady Naukowej UTW UE

prof. dr hab. Michał Jeleń
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

doc. dr Grażyna Dąbrowska
Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

dr Marta Koszczyc
Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

mgr Jerzy Sosnowski
Przewodniczący Samorządu Słuchaczy UTW

mgr Stanisława Warmuz
Rzecznik UTW