Rada naukowa

Rada Naukowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2020 - 2024:

doc. dr Grażyna Dąbrowska
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

dr Tomasz Frąckowiak
Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. inż. Zofia Hasińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Michał Jeleń
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Andrzej Ładyżyński
Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Maria Straś - Romanowska
Uniwersytet Wrocławski

mgr Stanisława Warmuz
Samorząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku

mgr Jerzy Sosnowski
Samorząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku

dr Magdalena Wnuk-Olenicz
Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku