O UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje z Akademią Medyczną i Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w zakresie medycyny i aktywności fizycznej ludzi w wieku senioralnym, jak również z licznymi organizacjami i instytucjami, które pomagają nam w aktywizacji seniorów, między innymi z: Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Urzędem Miasta Wrocławia, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, szkołami podstawowymi, lokalnymi politykami, Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym Variograf i Fundacją PRO SCIENTIA PUBLICA

Oganizowaniem życia słuchaczy zajmuje się Samorząd, który utrzymuje stały kontakt z Kierownictwem UTW i konsultuje z nim najważniejsze decyzje.
Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać każda osoba, która ukończyła 60 rok życia, nieczynna zawodowo (emeryt, rencista), bez względu na poziom swojego wykształcenia, pod warunkiem, że są wolne miejsca. Słuchaczem można być przez wiele lat.
Zapisy słuchaczy potwierdzające ich udział w zajęciach w następnym roku akademickim przeprowadza się co roku w II połowie września.
Posiadacze legitymacji UTW mają zagwarantowane miejsce. Nowych słuchaczy przyjmuje się w zależności od wolnych miejsc.

ZAPISY NOWYCH SŁUCHACZY odbywają się zawsze we wrześniu- podanie o przyjęcie należy złożyć od połowy sierpnia do połowy września w sekretariacie UTW lub na ręce samorządu przy ul. Dawida 1/3
Z kandydatami na słuchaczy UTW przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne przez komisję w skład której wchodzą:
1. Kierownik UTW
2. Przewodnicząca Samorządu
3. Członek Zarządu

W roku akademickim 2003/2004 zapisało się 550 osób, w tym po rozmowach kwalifikacyjnych przyjęto 30 osób.
W roku 2006/2007 mieliśy ok 2 kandydatów na jedno miejsce (przyjęliśmy ok. 60 osób),
w roku 2007/2008 ok. 3 kandydatów na jedno miejsce (przyjęliśmy ponad 100 osób)
Na rok 2008/2009 przyjęliśmy 75 osób
Na rok 2009/2010 ok. 80 osób
Obecnie UTW posiada 757 słuchaczy i słuchaczek

Od 2008 roku UTW zaczyna intensywnie działać na arenie międzynarodowej. Od 2004 r. jesteśmy członakmi Europejskiej Federacji Starszych Studiujących, od 2008 r. nawiazaliśmy silne kontakty z Radą Seniorów w Hannowerze i Wolfsburgu, a 2010 r. zaczął się od dwóch wielkich projektów- założenia uniwersytetu trzeciego wieku we Lwowie (we współpracy z władzami tamtejszych wyższych uczelni: Politechnika, Akademia Muzyczna, Uniwersytet Państwowy, Uniwersytet Katolicki, Uniwersytet Kultury Fizycznej) oraz uniwersytetu złotego wieku w Grodnie. W kolejnych latach realizujemy kolejne projekty z funduszy unijnych oraz kontynuujemy współpracę z Uniwersytetem Złotego Wieku w Grodnie oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku we Lwowie. Od 2013 r. przedstawiciele naszego UTW pełnią rolę ekspertów i doradców przy zakładaniu nowych UTW na zachodniej Ukrainie (np w Ivanofrakowsku i Stryju)