SZKOLENIE NT. MEDIACJI - ZAPISY DLA ZAINTERESOWANYCH

Szanowni Słuchacze,

Instytut Mediacji TAK zaprasza na szkolenie z zakresu mediacji, zarządzania i rozwiązywania konfliktów przeprowadzone przez doświadczonego mediatora Joannę Pomagruk.

Termin szkolenia: 15 listopada br., godz. 9:00-13:00, sala 26 Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1.
Liczba miejsc ograniczona, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie osobiste w sekretariacie UTW, telefoniczne (71) 367-01-16 lub poprzez e-mail: utw@uwr.edu.pl

Informacje nt. szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone w praktycznej i aktywnej formie, co w rezultacie pozwoli uczestnikom pogłębić wiedzę na temat rozwiazywania konfliktów, skutecznej komunikacji oraz zasad działania mediacji i jej zalet. Podczas szkoleń, uczestnicy zdobędą wiedzę poprzez doświadczenie, dzięki wykorzystaniu ćwiczeń oraz innowacyjnych, licencjonowanych gier szkoleniowych, którymi dysponuje współpracujący z Instytutem mediator. Uczestnicy szkolenia, uzyskają pełne wsparcie profesjonalisty w swojej dziedzinie. Szkolenia zostaną dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników, biorąc pod uwagę powyższy zakres tematyczny.
Szkolenia poprowadzi doświadczona mediatorka ds. cywilnych, karnych i nieletnich, przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu Joanna Pomagruk, współzałożycielka wcześniejszego stowarzyszenia Instytut Mediacji „TAK”. Od 2015 roku współpracująca z fundacją „Dom Pokoju” oraz uczestnicząca w projekcie „Pogotowie Mediacyjne”, którego celem jest bezpłatna pomoc w rozwiązywaniu sporów, metodą mediacji. Wcześniej pracująca w międzynarodowych korporacjach oraz lokalnych firmach. Od 19 lat pracująca z ludźmi, a od 6 lat pracująca w obszarze mediacji.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Na dobry początek… Ćwiczenie wprowadzające z udziałem kart „Zwrotnica”, które ma na celu poznanie się, zintegrowanie uczestników oraz rozluźnienie atmosfery.
2. Mediacja wśród osób, sposobem na porozumienie.
• Definicja mediacji.
• Monolog mediatora, jako nieodzowny element mediacji.
• Wykorzystanie mediacji w życiu, kluczem do zgody.
3. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.
• Źródła konfliktów i skuteczne sposoby ich rozwiązywania.
• Jak pomóc innym rozwiązać konflikt i doprowadzić do porozumienia?
• Model GROW – skuteczna technika rozwiązywania konfliktów.
Test: Mój styl działania w konflikcie.
4. Zasady skutecznej komunikacji.
• Jak sprawnie porozumiewać się z rozmówcą?
• Parafrazowanie, odzwierciedlenie, aktywne słuchanie, komunikat JA - jako sposób nawiązania relacji i dotarcia do potrzeb drugiej strony.
• Różne typy zachowań: uległe, asertywne i agresywne.
• Zasady udzielania informacji zwrotnej – metoda FUKO.
5. Mediacja w praktyce.
• Praktyczny trening warsztatowy.
• Symulacja mediacji/case study.
„Na pożegnanie” lub „Bajka” - ćwiczenie mające na celu podsumowanie wspólnie spędzonego dnia.