Studium Generale - wykłady otwarte

Szanowni Państwo,

Studium Generale serdecznie zaprasza zainteresowane osoby na wykłady otwarte. Szczegóły w załączeniu.

Przypominamy, że celem Interdyscyplinarnego Seminarium Studium Generale Universitatis Wratislaviensis im. Profesora Jana Mozrzymasa jest stworzenie pomostów pomiędzy dziedzinami wiedzy specjalistycznej, szukanie uniwersalnych praw pozwalających poznać i zrozumieć otaczający nas świat. Rzeczywistość, w której żyjemy, ma różne oblicza. Wykłady wybitnych naukowców przedstawiających na seminariach Studium Generale aktualne i ważne osiągnięcia w różnych dziedzinach wiedzy mają ukazać oblicza tej rzeczywistości i pokazać jej jedność.

Studium Generale ma wieloletnią tradycję. Założone zostało przez prof. Jana Mozrzymasa (1937-2006), fizyka, rektora uczelni w kadencji 1984-1987 i powołane uchwałą Senatu UWr w dniu 17 lutego 1993 roku. 5 marca 2013 roku świętowało dwudziestolecie swojej działalności. Spotkania seminarium są otwarte dla wszystkich chętnych. Wykład, podczas którego autor przedstawia najnowsze wyniki badań z określonej dziedziny wiedzy na tle wcześniejszych dokonań naukowych, a także swoje przemyślenia i refleksje, trwa około 45 minut. Następnie prowadzona jest dyskusja, poprzedzona wprowadzeniem.


Pliki do pobrania

Studium Generale - Program wykładów.pdf

Rozmiar: 111.54 KB Opublikowano: 2018-04-03 10:56:02